Ratarstvo

7 July 2022

Kako sačuvati uskladišten kvalitet zrna pšenice i kukuruza?

24 June 2022

Obilaskom repišta utvrđeno je prisustvo bolesti na listovima šećerne repe (izraženiji simptomi utvrđeni su na parcelama u zalivnom sistemu).

21 June 2022

Nakon žetve strnih žita, potrebno je sačekati najpovoljniji trenutak za tretiranje
strništa radi efikasnog suzbijanja korovskih biljaka.

8 June 2022

Suzbijanje prouzrukovača pegavosti lista šećerne repe sprovodi se preventivnim tretmanima tokom intenzivnog porasta, a najkasnije po detekciji prvih simptoma.

3 June 2022

U savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji biostimulatori zauzimaju sve značajnije mesto, odnosno preparati koji stimulišu fiziološki razvoj biljaka i utiču na povećanje prinosa gajenih biljaka.

30 May 2022

Strategija suzbijanja prouzrukovača pegavosti lista šećerne repe sprovodi se preventivnim tretmanima.

30 May 2022

Biljne bolesti na pšenici i šećernoj repi mogu značajno uticati na smanjenje prinosa.

23 May 2022

U gajenim ratarskim usevima, uskolisni korovi najagresivniji su u maju mesecu sa porastom temperature, a najosetljiviji su na delovanje herbicida kada su visine 10-15 cm.

16 May 2022

Kada korovi u kukuruzu prerastu optimalnu fazu za tretman preparatima za zaštitu, njihovo suzbijanje je znatno otežano i stoga treba na vreme reagovati!

9 May 2022

Tretman klasa pšenice protiv bolesti predstavlja neophodnu meru zaštite i potrebno ga je obaviti na početku cvetanja kako bi sprečili gljivice da nanesu štetu.

29 April 2022

Upotreba preparata za folijarnu ishranu biljaka zavisi od potrebe rataskih useva.

26 April 2022

Lucerka je višegodišnja biljka koja se najčešće koristi za proizvodnju visoko kvalitetne stočne hrane i često je zastupljena ratarska kultura zbog svog visokog sadržaja proteina odlične svarljivosti.