Vinogradarstvo

17. maj 2024.

Zasadi vinove loze se u ovom trenutku nalaze pred cvetanjem na velikom broju lokaliteta i regiona gajenja.

30. april 2024.

Na velikom broju lokaliteta u našoj zemlji zasadi vinove loze nalaze se u fazi intenzivnog porasta lastara.

4. april 2024.

Zasadi vinove loze se nalaze u fazi pucanja pupoljaka do faze početnog porasta lastara.

1. septembar 2023.

Spada u jednu od najopasnijih štetočina poljoprivrednih kultura, zbog svoje izražene polifagnosti (250 gajenih biljaka).

14. juli 2023.

Sa dolaskom leta dolaze i mnogi štetni insekti i pauci.

21. juli 2022.

Sa dolaskom leta dolaze i mnogi štetni insekti i pauci.

8. decembar 2021.

Kraj novembra meseca sa sobom donosi period priprema za sadnju voća i vinove loze.

8. novembar 2021.

Uzgoj vinove loze u Srbiji oduvek je predstavljalo značajnu granu poljoprivrede.

25. avgust 2021.

Zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi šarka i dozrevanja bobica, dok je berba ranih sorti u toku na mnogim lokalitetima u našoj zemlji.

21. maj 2021.

Povoljni vremenski uslovi za razvoj patogena, zahtevaju intenzivnije mere zaštite vinove loze u periodu razvoja pred početak cvetanja, kao i u precvetavanju.

7. april 2021.

Prema osetljivosti biljaka na niske temperature, razlikujemo one koje stradaju na niskim pozitivnim i one koje stradaju na niskim negativnim temperaturama.