Vinogradarstvo

1. septembar 2023.

Spada u jednu od najopasnijih štetočina poljoprivrednih kultura, zbog svoje izražene polifagnosti (250 gajenih biljaka).

14. juli 2023.

Sa dolaskom leta dolaze i mnogi štetni insekti i pauci.

21. juli 2022.

Sa dolaskom leta dolaze i mnogi štetni insekti i pauci.

8. decembar 2021.

Kraj novembra meseca sa sobom donosi period priprema za sadnju voća i vinove loze.

8. novembar 2021.

Uzgoj vinove loze u Srbiji oduvek je predstavljalo značajnu granu poljoprivrede.

25. avgust 2021.

Zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi šarka i dozrevanja bobica, dok je berba ranih sorti u toku na mnogim lokalitetima u našoj zemlji.

21. maj 2021.

Povoljni vremenski uslovi za razvoj patogena, zahtevaju intenzivnije mere zaštite vinove loze u periodu razvoja pred početak cvetanja, kao i u precvetavanju.

7. april 2021.

Prema osetljivosti biljaka na niske temperature, razlikujemo one koje stradaju na niskim pozitivnim i one koje stradaju na niskim negativnim temperaturama.

4. april 2021.

U početnim fazama razvoja vinove loze neophodno je preventivnu zaštitu bazirati u pravcu suzbijanja prouzrokovača pepelnice, crne pegavosti i štetnih vrsta grinja.

10. februar 2021.

Za ostvarivanje što većih i kvalitetnijih prinosa, potrebno je zaštititi seme na adekvatan način.