Fitofarmacija | Novost

Obaveštenje o promeni u vlasničkoj strukturi GALENIKE - FITOFARMACIJE a.d.

15. novembar 2019.

Poštovani akcionari u priloženom dokumentu možete se upoznati detaljnije o nameri preuzimanja akcija izdavaoca GALENIKE - FITOFARMACIJE a.d. od strane ponuđača Agromarketa d.o.o. i obaveštenjima o značajnim učešćima.

Preuzmite dokument u formatu.