Fitofarmacija | Generički proizvodi

Generički proizvodi

Termin generika proističe iz prava zaštite intelektualne svojine. Generički proizvodi su proizvodi kojima je istekao period patentne zaštite i koji se mogu slobodno koristiti od strane svih učesnika na tržištu.

Opšta karakteristika generičkih proizvoda je da su to najčešće proizvodi istog ili sličnog kvaliteta kao i proizvodi originatora, ali da su troškovi njihove proizvodnje znatno niži, pa su stoga niže i njihove cene na tržištu.

Generička proizvodnja je široko zastupljena u mnogim industrijskim granama (proizvodnja humanih lekova, proizvodnja sredstava za zaštitu bilja i sl.). Prisustvo generičkih proizvoda dovodi do demonopolizacije tržišta, a samim tim podstiče jačanje konkurencije i razvoj inovacija na tržištu.

Naši krajnji korisnici, odnosno poljoprivredni proizvođači koji koriste kvalitetna generička sredstva za zaštitu bilja imaju mogućnost da smanje svoje troškove proizvodnje i da tržištu ponude kvalitetne poljoprivredne proizvode po nižim cenama. Krajnji efekti korišćenja generičkih sredstava za zaštitu bilja su niže cene prehrambenih proizvoda, odnosno poboljšanje životnog standarda stanovništva.