Fitofarmacija | Primena

Zaštita zasada breskve i nektarina

5. maj 2020.

U trenutnim fenofazama razvoja zasada, breskve i nektarine su posebno osetljive na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista koju prouzrokuje Wilsonomyces carpophilus. Gljiva napada listove, plodove, mladare, pupoljke. Česte padavine stvaraju povoljne uslove za razvoj i širenje prouzrokovača šupljikavosti lista. Kako bi zasadi bili u dobrom zdravstvenom stanju tokom prorede plodova, preporučuje se primena fungicida - METOD 480 SC u koncentraciji 0,3% (30 ml na 10 l vode).

Mladi plodovi koji su u intenzivnom porastu su u promenljivim vremenskim uslovima podložni napadu Monilinia spp - prouzrokovača truleži plodova za čije suzbijanje treba upotrebiti AKORD u koncentraciji 0,075% (7,5 ml na 10 l vode) ili SEKVENCA u koncentraciji 0,02% (2 ml na 10 l vode) koji efikasno suzbija i prouzrokovača pepelnice breskve.

Za suzbijanje štetnih insekata preporučujemo primenu kombinacije insekticida - HARPUN u koncentraciji 0,1% (10 ml na 10 l vode) i POLUX u koncentraciji 0,05% (5 ml na 10 l vode).

Zbog nestabilnih vremenskih prilika i velikih kolebanja temperatura veoma je važno da prilikom zaštite zasada breskve i nektarina, primenite i folijarno đubrivo sa aminokiselinama ACTIVEG 12:4:6+0,2MgO+ME u koncentraciji 0,3% (30 ml na 10 l vode) u kombinaciji sa FERTIGAL CaB Organo u koncentraciji 0,3% (30 ml na 10 l vode) zbog bolje čvrstoće plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!