Fitofarmacija | Primena

Zaštita pšenice od bolesti

7. maj 2020.

Rane sorte pšenice su počele da cvetaju, dok se kod kasnijih očekuje cvetanje tokom naredne nedelje. Otvoreni cvetovi pšenice su ulazna mesta za infekciju od različitih patogena, od kojih su najopasnije fitopatogene gljive iz roda Fusarium, jer izazivaju fuzarioznu plesnivost klasa pšenice.

Metaboliti plesni na pšenici su mikotoksini koji su toksični ili imaju negativne efekte u ishrani ljudi i životinja. Pored smanjenja prinosa, ova bolest kontaminira zrna koja su toksična za životinjsku i ljudsku ishranu.

Kada se može raditi tretman?

Za razliku od pepelnica, rđa i drugih bolesti lista pšenice koje pratimo i određujemo vreme kada ih tretiramo fungicidima, simptomi fuzarijuma klasa se ne vide dosta dugo i kada se pojave nema više intervencije koja bi smanjila štetu. Zato je ovde preventivni tretman neophodan. Tretman se radi 2 do 3 dana od početka cvetanja kada se na 20 do 30% klasova konstatuje izbacivanje prašnika.

Kako obezbediti pravilnu zaštitu?

Izbor fungicida je od presudnog značaja, jer ne deluju svi fungicidi jednako efikasno. Ima samo par aktivnih materija koje odlično deluju na ovog patogena. Jedna od najefikasnijih aktivnih materija je sadržana u fungicidu CERES. Druga aktivna materija u navedenom fungicidu štiti zastavičar i dva lista ispod zastavičara koji su nosioci prinosa, i njih obavezno moramo da zaštitimo da bi što duže bili zeleni, čime se obezbeđuje optimalno nalivanje zrna u klasu. Na taj način, CERES nam obezbeđuje kompletnu zaštitu od bolesti klasa i listova pšenice.

CERES se primenjuje u dozi od 0,4-0,6 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!