Fitofarmacija | Primena

Bakteriozna plamenjača u zasadima jabučastog voća

22. maj 2020.

U mnogim zasadima jabuke i kruške tokom protekle nedelje mogli su se videti simptomi bakteriozne plamenjače koju uzrokuje fitopatogena bakterija Erwinia amylovora. Ova bolest spada u red ekonomski značajnih oboljenja jabučastih voćnih vrsta.

Zaražava sve biljne organe u zavisnosti od fenofaze razvoja u kojoj dolazi do infekcije. Oboleli biljni delovi najpre venu, zatim se suše i nekrotiraju, obolelo lišće ostaje na grani da visi, a vrh se vrlo često povija u vidu "pastirskog štapa". Kada je visoka relativna vlažnost vazduha u okviru nekrotičnog, obolelog tkiva može se primetiti formiranje bakterijskog eksudata, što predstavlja karakterističan znak ove bolesti.

Preporučujemo da se preventivno ili po uočavanju prvih simptoma u cilju suzbijanja infekcije upotrebi LEGAT SP u dozi 4-4,5 kg po ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!