Fitofarmacija | Primena

Ishrana zasada jagode nakon sadnje

25. avgust 2020.

Početak uspešne proizvodnje jagode jeste odabir kvalitetnog sadnog materijala, priprema parcele i kvalitetna zaštita i ishrana biljaka. U početnoj fazi vegetacije 7 dana nakon sadnje, preporučujemo primenu hraniva kroz zalivni sistem.

SOLUVEG GREEN 10-40-10+4MgO+ME je vodotopivo đubrivo sa visokim sadržajem fosfora. Primenom Soluveg Green đubriva obezbeđujemo pravilan razvoj korena i potrebnu energiju za rast biljaka. U količini od 20 kg/ha obezbeđujemo dovoljnu količinu hraniva za potrebe punog rodnog potencijala.

FERTIGAL HUMI PRO, oplemenjivač zemljišta, pospešuje usvajanje hraniva koja dodajemo sistemom za zalivanje i oslobađa neusvojiva hraniva koja se nalaze u zemljištu. Doza primene je 5 l/ha.

Navedenu preporuku potrebno je ponoviti 14 dana nakon sadnje.

Folijarno preporučujemo primenu FERTIGAL EKLOMAKS u dozi 1,5 l/ha za brži rast i formiranje rodnog potencijala.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!