Galenika Fitofarmacija | Primena

Zaštita zasada kajsije

10. mart 2020.

U regionima gajenja rane kajsije zasadi se nalaze u fenofazi početka otvaranja cvetnih pupoljaka. Padavine najavljene u narednim danima stvoriće povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa), koja se ostvaruje preko žiga tučka. Obzirom na izuzetnu osetljivost kajsije na ovog patogena, u zasadima gde je počelo cvetanje pre najavljenih padavina preporučujemo tretman jednim od navedenih fungicida:

  • NEON - u koncentraciji 0,05%
  • GALOFUNGIN T - u koncentraciji 0,05-0,1%
  • ATLAS - u koncentraciji 0,8 kg/ha
  • AKORD - u koncentraciji 0,75 l/ha

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!