Fitofarmacija | Primena

Suzbijanje repine pipe

10. april 2020.

Šećerna repa se u zavisnosti od vremena setve nalazi od faze nicanja, kotiledona do prvog para listova. Iz iskustva znamo da je ovaj period najveću opasnost predstavljaju vremenske neprilike, mraz i naravno repina pipa.

Upravo zbog pipe je potrebno svakodnevno na ovim temperaturama kontrolisati brojnost štetočine. Ukoliko registrujemo 1-3 repine pipe na 10 m2, potrebno je uraditi tretman sa insekticidom KONZUL u količini 1,5 l/ha.

Da bi se smanjio stres od kolebanja dnevne i noćne temperature i otežanog nicanja zbog pokorice u navedenu kombinaciju je potrebno dodati biostimulator EPIN EKSTRA u količini 50 ml/ha i aminokiselinsko đubrivo ACTIVEG 12-4-6 u količini 3 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!