Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

27. mart 2020.

Zasadi krušaka se nalaze u fenofazama belih balona do početka cvetanja.

27. mart 2020.

Protekli period izuzetno hladnog vremena uslovio je i zastoj u razvoju biljaka.

20. mart 2020.

Narednih dana najavljuju se niske temperature koje mogu imati nepovoljni uticaj na biljke.

16. mart 2020.

U zasadima kruške već se mogu videti prve ispiljene larve obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

16. mart 2020.

Zasadi jabuka u zavisnosti od sortimenta, nalaze se u fenofazama od početka pucanja lisnih pupoljaka, do faze zeleni listići do 5 mm iznad ljušture pupoljka.

10. mart 2020.

U regionima gajenja rane kajsije zasadi se nalaze u fenofazi početka otvaranja cvetnih pupoljaka.

2. mart 2020.

Koštičave voćne vrste se nalaze u fenofazi bubrenja pupoljaka.

2. mart 2020.

Zasadi breskve i nektarine se u većini slučajeva nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zelenih listića, kako na vršnim, tako i na bočnim pupoljcima.

21. februar 2020.

U zasadima krušaka vizuelnim pregledom mogu se konstatovati prisustvo imaga obične kruškine buve i početak polaganja jaja.

21. februar 2020.

Zasadi breskve i nektarine se u većini slučajeva nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zelenih listića.

14. februar 2020.

Osnova dobre zaštite višegodišnjih zasada se zasniva na primeni preventivnih mera kojima se smanjuje infekcioni potencijal štetnih organizama.