Fitofarmacija | Aktuelna primena

Aktuelna primena

22. februar 2021.

Zasadi voćaka, u zavisnosti od sortimenta, nalaze se u fenofazama bubrenja i početka pucanja lisnih pupoljaka.

18. februar 2021.

Jabučaste voćne vrste nalaze se u periodu zimskog mirovanja. Protok hranljivih materija kroz sprovodne sisteme je usporen i prilagođen odvijanju neophodnih fizioloških i biohemijskih procesa za ovu fenofazu. Osnovna funkcija korenovog sistema je usporena, a hranljivi elementi su akumulirani u obliku rezervnih materija.

11. februar 2021.

Poleganje rasada je bolest koja uzrokuje najveće štete u proizvodnji rasada povrtarskih kultura, prouzrokovači bolesti su gljivice iz roda Phytium spp.

10. februar 2021.

Za ostvarivanje što većih i kvalitetnijih prinosa, potrebno je zaštititi seme na adekvatan način.

3. februar 2021.

Iako smo tek zagazili u februar, dnevne temperature vazduha premašuju deseti podeljak žive na termometru. Ovi vremenski uslovi izazivaju ranije buđenje vegetacije, a sa njom se bude i patogeni, odnosno prouzrokovači bolesti i štetni insekti u voćnjacima i vinogradima.

23. oktobar 2020.

Radovi u voćarskim zasadima nakon berbe doprinose boljoj pripremi biljaka za narednu vegetaciju.

23. oktobar 2020.

Jesenje plavo tretiranje koštičavih voćaka je neophodan tretman u fenofazi opadanja lišća, kada je zasade neophodno zaštititi preparatima na bazi bakra.

16. septembar 2020.

To je polazna tačka uspešne proizvodnje useva, kao i važan alat za upravljanje rizikom.

2. septembar 2020.

GALENIKA FITOFARMACIJA u svom portfoliju ima najsavremenije sorte pšenice koje su specijalno selektovane kako bi prinos bio vrhunski u našem podneblju.

25. avgust 2020.

Početak uspešne proizvodnje jagode jeste odabir kvalitetnog sadnog materijala, priprema parcele i kvalitetna zaštita i ishrana biljaka.

21. avgust 2020.

Radovi u voćnjaku nakon berbe doprinose pripremi biljke za narednu vegetaciju.

31. juli 2020.

Gubici nakon berbe plodova jabuke i kruške, odnosno tokom čuvanja plodova na svetskom nivou se kreću i do 25%.