Fitofarmacija | Aktuelna primena

Aktuelna primena

18. maj 2020.

Sa porastom temperature došlo je do aktiviranja korova u usevima kukuruza koji za svoj razvoj zahtevaju višu temperaturu, a u prvom redu sirka iz rizoma.

13. maj 2020.

Nakon tretmana za širokolisne korove, pristupa se suzbijanju višegodišnjih uskolisnih korova u soji koje treba raditi posebno.

12. maj 2020.

Zasadi kruške se nalaze u fazi veličina ploda do 20 mm.

12. maj 2020.

Zasadi jabuke su u fazi veličine ploda do 20 mm.

7. maj 2020.

Rane sorte pšenice su počele da cvetaju, dok se kod kasnijih očekuje cvetanje tokom naredne nedelje.

6. maj 2020.

Izuzetno suvo i toplo vreme u proteklom periodu, ali i izostanak upotrebe Galmina u zimskim tretiranjima, povoljno su uticali na prenamnoženje crvene voćne grinje u mnogim zasadima jabuke.

5. maj 2020.

Kontinuirano postoje povoljni uslovi za razvoj šupljikavosti lista, pegavosti lista višnje i trešnje, crvene pegavosti lista šljive, rđe šljive i truleži plodova.

5. maj 2020.

U trenutnim fenofazama razvoja zasada, breskve i nektarine su posebno osetljive na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista koju prouzrokuje Wilsonomyces carpophilus.

4. maj 2020.

Kada pšenica počne da cveta, pored bolesti lista, velike štete mogu napraviti i bolesti klasa.

30. april 2020.

U početnim fazama razvoja soje, korovi su velika opasnost za gajeni usev jer predstavljaju konkurenciju gajenoj biljci.

30. april 2020.

Zasadi jabuke se nalaze u fenofazama formiranja plodova.

29. april 2020.

Izbor herbicida nakon nicanja kukuruza zavisi prvenstveno od strukture i veličine korova, ali i od razvojne faze kukuruza - broja listova.