Fitofarmacija | Zaštita kukuruza

Zaštita kukuruza

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Primena u redove sa setvom suzbijanje zemljišnih štetočina Tekton 7-10 kg/ha OVP
Posle setve,
a pre nicanja
jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Basar
+
Rezon
1,4-1,5 l/ha

2 l/ha
OVP

OVP
Basar plus 4-4,5 l/ha OVP
Posle nicanja
od drugog do petog lista kukuruza
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Plamen
ili
Monosan herbi 500
ili
Moto ekstra 850
0,5-0,7 l/ha

2 l/ha

0,8-1 l/ha
OVP

OVP

OVP
jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi Talisman
+
Plamen
1-1,25 l/ha

0,5-0,7 l/ha
OVP

OVP
Posle nicanja
od drugog do šestog lista kukuruza
jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi Talisman 1-1,25 l/ha OVP
Talisman
+
Skaut
1-1,25 l/ha

0,25 l/ha
OVP

OVP
Posle nicanja
od drugog do osmog lista kukuruza
svi širokolisni i neki uskolisni korovi Skaut
+
Alteox wet 40
0,25 l/ha

0,5%
OVP

-