Fitofarmacija | Zaštita šljive

Zaštita šljive

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pred kretanje vegetacije - bubrenje pupoljaka prezimljavajuće forme prouzrokovača bolesti i štetnih insekata Bakarni oksihlorid-50
+
Galmin
ili
Plavo ulje
0,5-0,75%

3%

3%
OVP

OVP

OVP
Početak cvetanja (otvoreno do 20% cvetova) monilija Neon 0,05% 14
Puno cvetanje (otvoreno 100% cvetova) monilija Akord 0,075% 21
Precvetavanje šupljikavost lišća, plamenjača

monilija

šljivina osa, biljne vaši
Mankogal 80
+
Akord
+
Polux
0,25%

0,075%

0,03-0,05%
21

21

14
Formiran plod šupljikavost lišća, lisna rđa

monilija

šljivina osa, biljne vaši
Metod 480 SC
+
Akord
+
preparat na bazi
a.m. piriproksifen
0,2-0,3%

0,075%


0,1%
21

21


-
Promena boje ploda šupljikavost lišća

monilija

šljivin smotavac
Metod 480 SC
+
Flux*
+
preparat na bazi
a.m. acetamiprid
0,3%

0,1%


0,025%
21

3


-
14 dana pred berbu mrka trulež ploda

štetni insekti
Flux*
+
Polux
0,1%

0,03-0,05%
3

14
Jesenji tretman prezimljavajuće forme prouzrokovača bolesti Bakarni oksihlorid-50 0,5-0,75% -

* U toku je proces registracije.

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha.

Suzbijanje korova:

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!