Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

31 May 2022

Proizvodnja jabuke mora da zadovolji nekoliko kriterijuma kako bi se obezbedio visok i zdrav prinos koji će biti atraktivan za ishranu.

26 May 2022

U fenofazi porasta plodova, zasadima kajsije i dalje preti opasnost od prouzrokovača šupljikavosti lista.

13 May 2022

Pregledom zasada jabuke, registrovano je naseljavanje mladara sa prezimljujućim formama krvave vaši, kao i formiranje prvih kolonija.

13 May 2022

Zasadi višnje se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova.

13 May 2022

Zasadi kruške se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova na velikom broju lokaliteta u našoj zemlji.

13 May 2022

Kontinuirano se stvaraju povoljni uslovi za razvoj šupljikavosti lista, crvene pegavosti lista, rđe šljive i truleži plodova.

9 May 2022

U ovoj fenofazi zasadi kajsije su izuzetno osetljivi na prouzrokovača šupljikavosti lista.

9 May 2022

Česte padavine stvaraju povoljne uslove za razvoj prouzrokovača biljnih bolesti.

4 May 2022

Zasadi višnje se u velikom broju proizvodnih regiona u našoj zemlji nalaze u fenofazi precvetavanja.

1 May 2022

Padavine najavljene za kraj nedelje stvoriće povoljne uslove za stvaranje infekcije od strane prouzrokovača čađave krastavosti kruške.

21 April 2022

Zasadi jagode, na najvećem broju lokaliteta, nalaze se u fenofazi početak cvetanja.

21 April 2022

U fenofazi pred jasno izdvajanje zatvorenih pupoljaka, kada su bočni izdanci dužine 10-15 cm, zasad maline treba preventivno zaštititi od bolesti sušenja izdanaka i štetočina.