Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

8. juli 2022.

U proteklom periodu, kao i prema najavama meteorologa, česte i obilne padavine u zasadima breskve i nektarina stvarale su izuzetno povoljne uslove za razvoj različitih prouzrokovača bolesti.

8. juli 2022.

U zasadima višnje u velikom broju regiona u našoj zemlji je završena berba.

30. juni 2022.

Savremena tehnologija voćarske proizvodnje se sve više primenjuje u našim zasadima. Koriste se protivgradni sistemi, vrši se kontrolisano navodnjavanje i đubrenje.

24. juni 2022.

Zasadi višnje u velikom broju regiona su na početku sazrevanja plodova. Do sada su obavljene sve redovne i pravovremene mere u cilju kvalitetne zaštite i ishrane.

15. juni 2022.

Nestabilno vreme i česte padavine stvaraju povoljne uslove za razvoj različitih prouzrokvača bolesti u zasadima višnje.

7. juni 2022.

U zasadima kruške u toku je izletanje imaga i početak polaganja jaja druge letnje generacije kruškine buve.

7. juni 2022.

Zaštita zasada breskve i nektarine nakon proređivanja.

6. juni 2022.

Česte padavine i visoka vlažnost u dužem periodu stvaraju povoljne uslove za nastanak infekcija prouzrokovačima biljnih bolesti u zasadima šljive.

6. juni 2022.

Najavljene česte padavine tokom nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za stvaranje infekcije.

2. juni 2022.

Jabukin smotavac predstavlja ekonomski najznačajniju štetočinu jabuke.

31. maj 2022.

Proizvodnja jabuke mora da zadovolji nekoliko kriterijuma kako bi se obezbedio visok i zdrav prinos koji će biti atraktivan za ishranu.

26. maj 2022.

U fenofazi porasta plodova, zasadima kajsije i dalje preti opasnost od prouzrokovača šupljikavosti lista.