Voćarstvo

15. maj 2023.

Nastavlja se nestabilno vreme praćeno čestim padavinama i kolebanjem dnevnih i noćnih temperatura.

11. maj 2023.

Prilikom porasta temperatura u ovom periodi, krenuo je brži razvoj lisne mase i intenzivan porast mladara i plodova.

11. maj 2023.

Zasadi jagode se na najvećem broju lokaliteta nalaze u fenofazi 7 dana pred berbu.

10. maj 2023.

Značaj ishrane bilja u formiranju visokog i zdravog prinosa je presudan. Usvajanje hranljivih materija se odvija preko korena i lista jabuke.

4. maj 2023.

Zasadi kajsije se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova, a to je svakako veoma osetljiva faza kada su zasadi izuzetno osetljivi na prouzrokovača šupljikavosti lista.

4. maj 2023.

U fenofazi intenzivnog porasta plodova, u kojoj se nalazi veliki broj zasada breskve i nektarine u našoj zemlji, zasadi su posebno osetljivi na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista.

3. maj 2023.

Jabukin smotavac pripada primarnim štetočinama kada govorimo o zaštiti jabuke.

28. april 2023.

U fenofazi precvetavanja, zasadi višnje su posebno osetljivi na prouzrokovače biljnih bolesti.

28. april 2023.

Zasadi kruške se na velikom broju lokaliteta nalaze u fenofazi precvetavanja ka fenofazi zametanja plodova u zavisnosti od sortimenta i ekspozicije terena.

27. april 2023.

Zasadi maline na teritoriji Srbije nalaze se u fenofazi pojave zatvorenih rodnih pupoljaka (dužina rodnih grana 10-15 cm).

24. april 2023.

Zasadi šljive posebno su osetljivi u fazi precvetavanja, naročito kada dolazi do kasnog otvaranja pupoljaka i kod izazovnih temperaturnih oscilacija.

18. april 2023.

Osetljivi zasadi kajsije u riziku su od infekcije fitopatogenim gljivama, kao i od napada biljnih vaši i drugih insekata.