Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

14 March 2022

Jabučaste voćne vrste nalaze se u fazi bubrenja i pucanja pupoljaka.

25 February 2022

Zaštita zasada breskve i nektarine u fazi bubrenja i pucanja pupoljaka od prouzrokovača kovrdžavosti lista (prouzrokovač: Taphrina deformans)

11 February 2022

U zasadima kruške, vizuelnim pregledom ustanovljeno je prisustvo imaga obične kruškine buve.

11 February 2022

Porast dnevnih temperatura u februaru pokrenuo je buđenje vegetacije.

16 November 2021

Bakteriozno izumiranje i rak-rane koštičavih voćaka je bolest koja je rasprostanjena širom sveta, i smatra se da njen prouzokovač Pseudomonas syringae predstavlja jednog od najštetnijih patogena voćaka.

8 November 2021

Jabuka spada u klimakterične voćne vrste koje nakon berbe nastavljaju sa procesom zrenja.

25 October 2021

Tokom jeseni u fenofazi opadanja lišća obavlja se tretiranje fungicidima na bazi bakra kao redovna mera zaštite.

13 October 2021

Plavo tretiranje, koje se primenjuje u jesen u zasadima koštičavih voćaka, je jedna od najvažnijih operacija u tehnologiji zaštite koštičavih voćaka.

17 September 2021

Nakon berbe plodova, višegodišnje voćne vrste se spremaju za period mirovanja.

13 September 2021

Berba koštičavih voćaka se polako privodi kraju i nakon ove operacije se nastavlja sa negom zasada.

9 September 2021

Podizanje zasada jagode podrazumeva izvođenje niza radova, koji obezbeđuju povoljne uslove za dobar prijem, porast biljaka i nastupajuću rodnost.

26 August 2021

U momentima pred berbu, kada je i najintenzivnija pojava ove štetočine, mora se pristupiti takvom odabiru preparata gde je karenca kratka, a efikasnost zadovoljavajuća.