Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

17 September 2021

Nakon berbe plodova, višegodišnje voćne vrste se spremaju za period mirovanja.

13 September 2021

Berba koštičavih voćaka se polako privodi kraju i nakon ove operacije se nastavlja sa negom zasada.

9 September 2021

Podizanje zasada jagode podrazumeva izvođenje niza radova, koji obezbeđuju povoljne uslove za dobar prijem, porast biljaka i nastupajuću rodnost.

26 August 2021

U momentima pred berbu, kada je i najintenzivnija pojava ove štetočine, mora se pristupiti takvom odabiru preparata gde je karenca kratka, a efikasnost zadovoljavajuća.

6 August 2021

Rane sorte jabuke se nalaze neposredno pred berbu.

23 July 2021

Zaštita jabuke u fazi pred berbu zahteva suzbijanje ekonomski najznačajnijih štetočina, koje svojom ishranom mogu da oštete plod u toj meri da on postaje industrijska kategorija.

23 July 2021

Zasadi kruške se nalaze u fenofazi "plodovi do 70% svoje veličine" do fenofaze "početka sazrevanja".

23 July 2021

Jabuka se nalazi u različitim fazama razvoja ploda, pa se berba najranijih sorti bliži.

19 July 2021

Stari izdanci posle sazrevanja plodova smanjuju svoju vegetativnu aktivnost i do kraja vegetacije potpuno se suše.

13 July 2021

Pegavost lista višnje je jedna od najopasnijih bolesti jer izaziva prevremeno opadanje lista tokom leta, koje može dovesti do ponovnog cvetanja voćaka.

13 July 2021

Ekonomski najznačajnije fitofagne grinje u voćarskoj proizvodnji su crvena voćna grinja, običan paučinar i efiofidne grinje.

9 July 2021

Jabuka se nalazi u fazi razvoja plodova gde prosečna veličina, u zavisnosti od sorte, iznosi 45-55 mm u prečniku. Ovo je period kada je neophodno aktivno zalivanje zasada sa sprovođenjem pravilne zaštite i ishrane bilja.