Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

21. mart 2022.

Breskva i nektarina se nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zelenih listića, na terminalnim, ali i bočnim pupoljcima.

14. mart 2022.

Jabučaste voćne vrste nalaze se u fazi bubrenja i pucanja pupoljaka.

25. februar 2022.

Zaštita zasada breskve i nektarine u fazi bubrenja i pucanja pupoljaka od prouzrokovača kovrdžavosti lista (prouzrokovač: Taphrina deformans)

11. februar 2022.

U zasadima kruške, vizuelnim pregledom ustanovljeno je prisustvo imaga obične kruškine buve.

16. novembar 2021.

Bakteriozno izumiranje i rak-rane koštičavih voćaka je bolest koja je rasprostanjena širom sveta, i smatra se da njen prouzokovač Pseudomonas syringae predstavlja jednog od najštetnijih patogena voćaka.

8. novembar 2021.

Jabuka spada u klimakterične voćne vrste koje nakon berbe nastavljaju sa procesom zrenja.

25. oktobar 2021.

Tokom jeseni u fenofazi opadanja lišća obavlja se tretiranje fungicidima na bazi bakra kao redovna mera zaštite.

13. oktobar 2021.

Plavo tretiranje, koje se primenjuje u jesen u zasadima koštičavih voćaka, je jedna od najvažnijih operacija u tehnologiji zaštite koštičavih voćaka.

17. septembar 2021.

Nakon berbe plodova, višegodišnje voćne vrste se spremaju za period mirovanja.

13. septembar 2021.

Berba koštičavih voćaka se polako privodi kraju i nakon ove operacije se nastavlja sa negom zasada.

9. septembar 2021.

Podizanje zasada jagode podrazumeva izvođenje niza radova, koji obezbeđuju povoljne uslove za dobar prijem, porast biljaka i nastupajuću rodnost.

26. avgust 2021.

U momentima pred berbu, kada je i najintenzivnija pojava ove štetočine, mora se pristupiti takvom odabiru preparata gde je karenca kratka, a efikasnost zadovoljavajuća.