Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

30 June 2021

Zasadi kruške se nalaze u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine. Sa porastom temperatura uočena je pojačana aktivnost kruškine buve (Cacopsylla pyri).

29 June 2021

Visoke temperarure iznad optimalne vrednosti mogu da imaju negativan efekat na fiziološke reakcije biljke, što se ogleda u slabijem porastu ploda i manjem prinosu.

21 June 2021

Zasadi šljive se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta do promene boje ploda. Kako se bliži berba, posebnu opasnost po zasade šljive predstavljaju različiti prouzrokovači bolesti i štetni insekti.

16 June 2021

Regulisanje rodnosti putem skidanja prekomernog broja plodova, u ranim faza vegetacije, je od velike važnosti.

16 June 2021

Trulež plodova i gljivično oboljenje javlja se u toplijem delu godine, neretko pred samo zrenje plodova višnje.

15 June 2021

Zasadi breskve i nektarine se nalaze u fenofazama od "plodovi do polovine krajnje veličine" do fenofaze "početka obojavanja ploda".

8 June 2021

Nestabilno vreme sa padavinama koje se najavljuje u narednom periodu može stvoriti povoljne uslove za razvoj prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina).

4 June 2021

Zaštita jabuke u narednom periodu protiv venturije i vaši

28 May 2021

U toku sazrevanja ploda višnje dešavaju se mnogobrojne morfološke, fiziološke i biohemijske promene koje utiču na njihov kvalitet.

24 May 2021

Česte padavine i visoka vlažnost u dužem periodu stvaraju uslove za nastanak infekcija prouzrokovačima biljnih bolesti u zasadima šljive, u prvom redu šupljikavost lista i trulež ploda.

24 May 2021

U toku su mere ručne prorede plodova breskve i nektarine.

19 May 2021

U toku je izletanje imaga i početak polaganja jaja druge letnje generacije.