Voćarstvo

7. juni 2022.

U zasadima kruške u toku je izletanje imaga i početak polaganja jaja druge letnje generacije kruškine buve.

7. juni 2022.

Zaštita zasada breskve i nektarine nakon proređivanja.

6. juni 2022.

Česte padavine i visoka vlažnost u dužem periodu stvaraju povoljne uslove za nastanak infekcija prouzrokovačima biljnih bolesti u zasadima šljive.

6. juni 2022.

Najavljene česte padavine tokom nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za stvaranje infekcije.

2. juni 2022.

Jabukin smotavac predstavlja ekonomski najznačajniju štetočinu jabuke.

31. maj 2022.

Proizvodnja jabuke mora da zadovolji nekoliko kriterijuma kako bi se obezbedio visok i zdrav prinos koji će biti atraktivan za ishranu.

26. maj 2022.

U fenofazi porasta plodova, zasadima kajsije i dalje preti opasnost od prouzrokovača šupljikavosti lista.

13. maj 2022.

Pregledom zasada jabuke, registrovano je naseljavanje mladara sa prezimljujućim formama krvave vaši, kao i formiranje prvih kolonija.

13. maj 2022.

Zasadi višnje se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova.

13. maj 2022.

Zasadi kruške se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova na velikom broju lokaliteta u našoj zemlji.

13. maj 2022.

Kontinuirano se stvaraju povoljni uslovi za razvoj šupljikavosti lista, crvene pegavosti lista, rđe šljive i truleži plodova.

9. maj 2022.

U ovoj fenofazi zasadi kajsije su izuzetno osetljivi na prouzrokovača šupljikavosti lista.