Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

7 April 2021

Prema osetljivosti biljaka na niske temperature, razlikujemo one koje stradaju na niskim pozitivnim i one koje stradaju na niskim negativnim temperaturama.

5 April 2021

Zasadi jagode se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta. Porastom biljaka i formiranjem novog lišća povećavaju se potrebe za hranivima.

2 April 2021

Protekli period izuzetno toplog vremena uslovio je i brz razvoj biljaka.

31 March 2021

Zasadi krušaka se u zavisnosti od sortimenta nalaze od fenofaze "beli baloni" do fenofaze "punog cvetanja".

30 March 2021

Pred nama je još jedna vegetacija puna temperaturnih oscilacija. Zasadi jagode na terenu za sada deluju odlično.

29 March 2021

Zasadi kruške se nalaze u fenofazama razvoja "mišije uši" do fenofaze belog balona u velikom broju lokaliteta u našoj zemlji.

17 March 2021

Završetkom zimskog mirovanja i sa kretanjem vegetacije u zasadima koštičavih voćaka, naredni tretman koji treba obaviti je suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilinia laxa).

2 March 2021

Jagode polako izlaze iz zimskog mirovanja. Radovi koji se odvijaju u polju su čišćenje starog lišća koje može biti nosioc raznih patogena. Takođe, takvi listovi poseduju nisku fotosintetsku aktivnost, tako da ih svakako treba ukloniti.

1 March 2021

Zaštita maline počinje u fenofazi "bubrenje - pucanje pupoljaka", odnosno odmah nakon vezivanja.

22 February 2021

Zasadi voćaka, u zavisnosti od sortimenta, nalaze se u fenofazama bubrenja i početka pucanja lisnih pupoljaka.

18 February 2021

Jabučaste voćne vrste nalaze se u periodu zimskog mirovanja. Protok hranljivih materija kroz sprovodne sisteme je usporen i prilagođen odvijanju neophodnih fizioloških i biohemijskih procesa za ovu fenofazu. Osnovna funkcija korenovog sistema je usporena, a hranljivi elementi su akumulirani u obliku rezervnih materija.

10 February 2021

Za ostvarivanje što većih i kvalitetnijih prinosa, potrebno je zaštititi seme na adekvatan način.