Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

19 April 2021

U ovoj fenofazi malinu treba preventivno štititi od bolesti sušenja izdanaka.

19 April 2021

Biološki proces koji prethodi formiranju ploda, odvija se u vreme cvetanja jabuke. To je proces dvostruke oplodnje, u kome dolazi do formiranja embriona i endosperma, odnosno semena biljke.

19 April 2021

Padavine najavljene za kraj nedelje stvoriće povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), pa se preporučuje izvođenje preventivnih mera zaštite.

15 April 2021

Zasadi jagode, na najvećem broju lokaliteta, nalaze se u fenofazi pojava zatvorenih cvetnih pupoljaka.

15 April 2021

U trenutnim fazama razvoja, zasadi šljive su posebno osetljivi na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti (Wilsonomyces carpophilus), kao i prouzrokovača crvene pegavosti lista (Polystigma rubrum).

12 April 2021

U trenutnim fenofazama razvoja, zasadi breskve i nektarine su posebno osetljive na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophilus).

7 April 2021

Prema osetljivosti biljaka na niske temperature, razlikujemo one koje stradaju na niskim pozitivnim i one koje stradaju na niskim negativnim temperaturama.

5 April 2021

Zasadi jagode se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta. Porastom biljaka i formiranjem novog lišća povećavaju se potrebe za hranivima.

2 April 2021

Protekli period izuzetno toplog vremena uslovio je i brz razvoj biljaka.

31 March 2021

Zasadi krušaka se u zavisnosti od sortimenta nalaze od fenofaze "beli baloni" do fenofaze "punog cvetanja".

30 March 2021

Pred nama je još jedna vegetacija puna temperaturnih oscilacija. Zasadi jagode na terenu za sada deluju odlično.

29 March 2021

Zasadi kruške se nalaze u fenofazama razvoja "mišije uši" do fenofaze belog balona u velikom broju lokaliteta u našoj zemlji.