Fitofarmacija | Vinogradarstvo

Vinogradarstvo

15. juni 2020.

Vremenske prilike praćene velikom količinom padavina obezbeđuju izrazito povoljne uslove za razvoj biljnih bolesti na vinovoj lozi.

10. april 2020.

U početnim fazama razvoja lastara vinove loze, neophodno je obaviti preventivnu zaštitu u cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice, crne pegavosti i štetnih vrsta grinja.

20. mart 2020.

Narednih dana najavljuju se niske temperature koje mogu imati nepovoljni uticaj na biljke.