Fitofarmacija | Vinogradarstvo

Vinogradarstvo

20. mart 2020.

Narednih dana najavljuju se niske temperature koje mogu imati nepovoljni uticaj na biljke.