Galenika Fitofarmacija | Vinogradarstvo

Vinogradarstvo

25. avgust 2021.

Zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi šarka i dozrevanja bobica, dok je berba ranih sorti u toku na mnogim lokalitetima u našoj zemlji.

3. avgust 2021.

Ljudska vrsta vekovima akumulira negativna iskustva koja su izazvana ujedom krpelja ili prisustvom bubašvaba u našim domovima.

21. maj 2021.

Povoljni vremenski uslovi za razvoj patogena, zahtevaju intenzivnije mere zaštite vinove loze u periodu razvoja pred početak cvetanja, kao i u precvetavanju.

4. april 2021.

U početnim fazama razvoja vinove loze neophodno je preventivnu zaštitu bazirati u pravcu suzbijanja prouzrokovača pepelnice, crne pegavosti i štetnih vrsta grinja.

15. juni 2020.

Vremenske prilike praćene velikom količinom padavina obezbeđuju izrazito povoljne uslove za razvoj biljnih bolesti na vinovoj lozi.

20. mart 2020.

Narednih dana najavljuju se niske temperature koje mogu imati nepovoljni uticaj na biljke.