Vinogradarstvo

Aktuelna zaštita vinove loze u fazi precvetavanja i formiranja bobica

5. juni 2024.

Trenutni meteorološki uslovi utiču na stvaranje infekcije ralizličitih prouzrokovača bolesti u zasadima vinove loze u fazi kraja precvetavanja i formiranja bobica.

Vinova loza

Česte padavine i visoka vlažnost vazduha imaju uticaj na stvaranje infekcije prouzrokovačem pepelnice (Erysiphe necator), kao i prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

Dobro je poznato da su svi biljni delovi (lastari, listovi) veoma osetljivi na pomenute prouzrokovače. Međutim, u ovoj fazi su posebno osetljivi mladi grozdovi, pa je neophnodno da se obavlja redovna i adekvatna zaštita u zoni grozda.

Stručni tim kompanije GALENIKA - FITOFARMACIJA za zaštitu vinove loze u ovoj fazi preporučuje primenu kombinacije preparata:

COSAVET 80-DF u koncentraciji 0,3%
+
LIBRETO u količini primene 1 l/ha

Kako da suzbijete prouzrokovača sive truleži u zasadima vinove loze?

Siva trulež (Botrytis cinerea) jedna je od ekonomski najznačajnijih bolesti u zasadima vinove loze, maline, jagode, kupine i borovnice, jer značajno smanjuje prinos i tržišnu vrednost plodova! Zbog toga je veoma važno suzbiti prouzrokovača sive truleži na vreme, primenom kvalitetnih fungicida!

Razvoju bolesti pogoduju obilne padavine i visoka vlažnost vazduha - vremenski uslovi karakteristični za ovaj period godine!

Rešenje za sivu trulež je fungicid LIBRETO. Pogledajte kratak video o primeni preparata LIBRETO u zasadima vinove loze:

Naši stručni saradnici za vinogradarstvo izradili su KOMPLETAN PROGRAM ZAŠTITE I ISHRANE VINOVE LOZE.

Navedene preparate potražite u poljoprivrednim apotekama. Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama.