Fitofarmacija | Aktuelna primena

Aktuelna primena

29. juli 2020.

Zasadi jabuke i kruške su u zavisnosti od sortimenta u različitim fazama zrenja.

15. juli 2020.

Izuzetno toplo vreme povoljno utiče na prenamnoženje fitofagnih grinja - običnog paučinara, crvene voćne grinje, kao i eriofidnih grinja u zasadima višnje i trešnje.

15. juli 2020.

Zbog smanjenja populacije korovskih vrsta i pritiska korova na naredne useve.

Zbog rezistentnosti korova.

8. juli 2020.

U većini zasada jabuke trenutno je u toku polaganje jaja druge generacije jabukinog smotavca, dok se početak piljenja larvi i njihovo ubušenje u plodove očekuje u nekoliko narednih dana.

29. juni 2020.

Na osnovu sume efektivnih temperatura i ulova imaga na feromonskim klopkama, kao i vizuelnim pregledom zasada jabuka, može se konstatovati da je počelo polaganje jaja II generacije jabukinog smotavca.

24. juni 2020.

Period primarnih infekcija gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke je završen.

15. juni 2020.

Vremenske prilike praćene velikom količinom padavina obezbeđuju izrazito povoljne uslove za razvoj biljnih bolesti na povrću.

15. juni 2020.

Vremenske prilike praćene velikom količinom padavina obezbeđuju izrazito povoljne uslove za razvoj biljnih bolesti na vinovoj lozi.

15. juni 2020.

Najavljene česte padavine tokom nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća i pepelnice breskve.

15. juni 2020.

Nastavlja se nestabilno vreme sa čestim periodima sa padavinama.

15. juni 2020.

Nepovoljni meteorološki uslovi u prethodnom i narednom periodu stvaraju povoljne uslove za nastanak infekcija prouzrokovačima biljnih bolesti u zasadima šljiva.

4. juni 2020.

U proteklom periodu, kao i prema najavama meteorologa i tokom iduće nedelje, česte i obilne padavine stvarale su izuzetno povoljne uslove za razvoj prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke.