Fitofarmacija | Zaštita paprike

Zaštita paprike

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Zaštita rasada zemljišni patogeni Balb 10-25 ml/10 l vode
zalivanjem
35
plamenjača

bakterioze
Mankogal 80
+
preparat na bazi
a.m. bakar-oksihlorid
0,25%


0,75%
14


-
biljne vaši preparat na bazi
a.m. lambda cihalotrin
0,02% -
Pre rasađivanja jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Zanat**
ili
Rampa EC*, **
uz inkorporaciju
5 l/ha

0,5 l/ha

63

OVP

Posle rasađivanja (biljke sa 6-8 listova) plamenjača, crna pegavost preparat na bazi
a.m. metalaksil-M i mankozeb
2,5 kg/ha -
biljne vaši Tonus 0,25 kg/ha 14
1-2 nedelje nakon rasađivanja uskolisni korovi Rafal 120 0,8-2 l/ha 30
plamenjača

bakterioze
Mankogal 80
+
preparat na bazi
a.m. bakar-oksihlorid
2 kg/ha

3,5-4 kg/ha
14

-
biljne vaši Tonus 0,25 kg/ha 14
Početak formiranja plodova plamenjača, crna pegavost

siva trulež

biljne vaši
preparat na bazi
a.m. metalaksil-M i mankozeb
+
Pehar
+
preparat na bazi
a.m. deltametrin
+
preparat na bazi
a.m. piriproksifen

2,5 kg/ha


1,5-2 l/ha


0,05%


0,1%

-


14


-


-
Intenzivan porast plodova plamenjača, crna pegavost

siva trulež
preparat na bazi
a.m. azoksistrobin
+
Pehar

0,75 l/ha

1,5-2 l/ha

-

14
Zaštita između berbi,
vodeći računa o karenci
plamenjača

bakterioze
Mankogal 80
+
preparat na bazi
a.m. bakar-oksihlorid
2 kg/ha


3,5-4 kg/ha
14


-
pamukova sovica preparat na bazi
a.m. emamektin benzoat
1,5-2 l/ha -

* U toku je proces registracije.

** Rampu EC ne primenjivati u proizvodnji ranih sorti paprike i u proizvodnji ljutih paprika. U proizvodnji industrijske paprike primenjivati herbicid Rampa EC za suzbijanje širokolisnih korova posle nicanja paprike u fazi dva do četri lista u split aplikaciji 0,5 l/ha i 0,25 l/ha u intervalu od 7 dana.
Zanat ne primenjivati u proizvodnji industrijske paprike direktnom setvom.