Galenika Fitofarmacija | Povrtarstvo

Povrtarstvo

27 August 2021

Kupusna sovica spada u značajne štetočine kupusa i kupusnjača, ali kao polifagna štetočina pravi štete i na drugim poljoprivrednim kulturama.

3 August 2021

Ljudska vrsta vekovima akumulira negativna iskustva koja su izazvana ujedom krpelja ili prisustvom bubašvaba u našim domovima.

30 July 2021

Ova bolest koja u zadnjih nekoliko godina postaje sve značajnja, a pored paprike napada i plavi patlidžan, krompir i pardajz.

23 July 2021

Proteklih dana primećena je pojava leta druge generacije pamukove sovice, značajne štetočine u usevu paradajza i paprike.

16 July 2021

Plamenjača krastavca je bolest koju prouzrokuje veoma agresivna gljiva Pseudoperonospora cubensis.

14 July 2021

Krompirov moljac je leptir smeđe - žute boje sa dugim ljubičastim resama na zadnjim krilima i veoma je pokretljiv.

9 July 2021

Zelena povrtna stenica poslednjih nekoliko godina predstavlja veliki problem u poljoprivrednoj proizvodnji.

18 June 2021

Patogen koji prouzrokuje plamenjaču krastavca je Pseudoperonospora cubensis.

18 June 2021

Ekonomski najštetnija i najraširenija bolest krompira koja je prisutna u svim delovima sveta. Plamenjača (Phytophtora infestans) napada list, stablo i krtolu.

4 June 2021

U proizvodnji paradajza na otvorenom ima uslova za pojavu plamenjače.

4 June 2021

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) je najznačajnija štetočina u usevu krompira jer je redovno prisutna na svim lokalitetima i u brojnosti većoj od praga štetnosti.