Galenika Fitofarmacija | Povrtarstvo

Povrtarstvo

4. mart 2022.

Veoma važna mera u gajenju povrća je suzbijanje korova.

18. februar 2022.

Poleganje rasada je bolest koja uzrokuje najveće štete u proizvodnji rasada povrtarskih kultura.

3. decembar 2021.

U vreme formiranja glavice salate u plastenicima, veoma je važno pravilno navodnjavati biljke u periodu promenljivih vremenskih uslova, bez obzira što se radi o plasteničkoj proizvodnji.

26. novembar 2021.

Po završetku proizvodne sezone, sledi period kada je neophodno pristupiti sređivanju plastenika.

8. novembar 2021.

U vreme intenzivnijeg porasta salate u plastenicima, preporuka je da se, uz optimalno zalivanje, ishrana prilagodi potrebama biljaka, a zaštita, uslovima za pojavu bolesti i štetočina.

8. oktobar 2021.

Pred nama je period rasađivanja salate u plastenicima.

27. avgust 2021.

Kupusna sovica spada u značajne štetočine kupusa i kupusnjača, ali kao polifagna štetočina pravi štete i na drugim poljoprivrednim kulturama.

23. juli 2021.

Proteklih dana primećena je pojava leta druge generacije pamukove sovice, značajne štetočine u usevu paradajza i paprike.

16. juli 2021.

Plamenjača krastavca je bolest koju prouzrokuje veoma agresivna gljiva Pseudoperonospora cubensis.

14. juli 2021.

Krompirov moljac je leptir smeđe - žute boje sa dugim ljubičastim resama na zadnjim krilima i veoma je pokretljiv.

9. juli 2021.

Zelena povrtna stenica poslednjih nekoliko godina predstavlja veliki problem u poljoprivrednoj proizvodnji.