Galenika Fitofarmacija | Povrtarstvo

Povrtarstvo

18 June 2021

Patogen koji prouzrokuje plamenjaču krastavca je Pseudoperonospora cubensis.

18 June 2021

Ekonomski najštetnija i najraširenija bolest krompira koja je prisutna u svim delovima sveta. Plamenjača (Phytophtora infestans) napada list, stablo i krtolu.

4 June 2021

U proizvodnji paradajza na otvorenom ima uslova za pojavu plamenjače.

4 June 2021

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) je najznačajnija štetočina u usevu krompira jer je redovno prisutna na svim lokalitetima i u brojnosti većoj od praga štetnosti.

28 May 2021

U proteklih nekoliko dana sve učestalije se u plastenicima primećuju značajne štetočine kao što su paradajzov moljac, biljne vaši i fitofagne grinje.

5 May 2021

Larva je beličasta, apodna, a najveće štete pravi na tkivu centralnog dela mladih biljaka. Jedna larva može da uništi više biljaka.

29 April 2021

Sivu trulež izaziva patogen Botryotinia fuckeliana. Simptomi se javljaju na plodovima, stablu i listu.

7 April 2021

Prema osetljivosti biljaka na niske temperature, razlikujemo one koje stradaju na niskim pozitivnim i one koje stradaju na niskim negativnim temperaturama.

5 March 2021

Za povrtarske biljke koje se rasađuju sam proces rasađivanja predstavlja stresne uslove.

11 February 2021

Poleganje rasada je bolest koja uzrokuje najveće štete u proizvodnji rasada povrtarskih kultura, prouzrokovači bolesti su gljivice iz roda Phytium spp.

10 February 2021

Za ostvarivanje što većih i kvalitetnijih prinosa, potrebno je zaštititi seme na adekvatan način.