Ratarstvo

28 May 2021

Nakon intenzivnih tretmana u borbi protiv štetočina i korova, predstoji nam i period zaštite useva šećerne repe od prouzrokovača bolesti.

24 May 2021

U usevu kukuruza, porastom temperature zemljišta i vazduha, dolazi do nicanja i intenzivnog rasta korova.

24 May 2021

Ishrana biljaka je od suštinskog značaja i predstavlja osnovni uslov za postizanje visokih i kvalitetnih prinosa.

13 May 2021

Bolesti na pšenici mogu uticati na značajno smanjenje prinosa. Praksa je pokazala da pšenicu tretiramo dva do tri puta, u zavisnosti od temperature, stepena infekcije patogena, kao i rasporeda i količine padavina, kako bi sprečili bolesti koje umanjuju prinos.

10 May 2021
Uskolisni korovi u gajenim ratarskim usevima počinju sa intenzivnim porastom.
6 May 2021

Ritmix Plus - je savremeno rešenje za suzbijanje korova u usevu soje od najranijih faza razvoja useva.

5 May 2021

Kako bi osigurali sigurne prinose i obezbedili profit, potrebno je slediti sve neophodne mere i zaštiti usev kukuruza od korova. Korovske biljke značajno utiču na smanjenje kvaliteta zrna i prinosa kukuruza.

29 April 2021

Usevi pšenice sa porastom dnevne temperature i dovoljno vlage u zemljištu polako ulaze u fazu formiranja lista zastavičara.

26 April 2021

Soja poslednjih godina predstavlja usev koji je u stalnom usponu, kao i predusev većini ratarskih kultura, a ne treba zanemariti ni značaj soje u poboljšanju strukture zemljišta.

19 April 2021

Korovske biljke su stalno prisutne na našim njivama, osim što koriste hranljive materije iz zemljišta, ometaju razvoj kukuruza, značajno utiču i na smanjenje kvaliteta i prinosa kukuruza.

13 April 2021

Lucerku koristimo kao jedan od najvažinijih izvora stočne hrane. Najčešće se koristi kao seno, senaža, brašno ili u zelenom stanju - ispašom.