Galenika Fitofarmacija | Ratarstvo Single

Ratarstvo

Kako se rešiti korova u kukuruzu nakon nicanja?

8. april 2022.

Koje korovske biljke najviše prete kukuruzu nakon nicanja?

Izbor herbicida nakon nicanja kukuruza, zavisi prvenstveno od strukture i veličine korova, ali i od razvojne faze biljke, odnosno broja listova. Važno je napomenuti da se broje svi listovi kukuruza.

U prvim fazama razvoja kukuruza 2-3 lista, paralelno sa porastom useva, kao problematični korovi mogu se pojaviti palamida, ambrozija, gorušica, tatula i drugi širokolisni korovi. Uzimajući u obzir da ovi korovi mogu brže da napreduju od kukuruza i da njihovo suzbijanje može biti otežano kada prerastu optimalnu fazu za tretman (posebno palamida kada krene u porast cvetnog stabla), potrebno je izvesti tretman herbicidima u optimalnom periodu.

dejstvo Talismana na sirak
dejstvo Talismana na sirak
dejstvo Plamena
dejstvo Plamena

Koja su aktuelna rešenja protiv korova nakon nicanja gajene biljke?

Preporuka je da se primeni herbicid PLAMEN koji deluje na većinu najproblematičnijih širokolisnih korova u kukuruzu u količini od 0,5-0,7 l/ha.

TALISMAN je herbicid koji se prvenstveno upotrebljava za suzbijanje uskolisnih korova. Ovaj preparat je u prethodnim sezonama u potpunosti dokazao svoju pouzdanost, snagu, brzinu i ekonomičnost u suzbijanju sirka iz rizoma.

Pored sirka iz rizoma, TALISMAN efikasno oslobađa njivu i od travnih semenskih korova (proso korovsko, muhari, sirak iz semena). Prednost ovog preparata je što pored uskolisnih suzbija i neke širokolisne korove u početnim fazama razvoja. Primenjuje se u količini od 1,25 l/ha, kada je kukuruz u fazi 2-6 listova, jednogodišnji korovi u fazi 2-6 listova, a divlji sirak iz rizoma visine 15-20 cm.

Formulisan je kao koncentrovana uljna suspenzija i omogućava dobro vezivanje preparata za korove, kao i bezbednost pri upotrebi. Preparat TALISMAN, se radi proširenja spektra delovanja na širokolisne korove, može kombinovati sa preparatom PLAMEN.

TALISMAN i PLAMEN kombinacija koja rešava problem korova u kukuruzu nakon nicanja!

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Pogledajte/ preuzmite prospekt Talismana i Plamena u formatu.