Osnovni podaci

Naziv preduzeća: GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Batajnički drum bb, 11080 Beograd-Zemun
Broj rešenja APR: BD 307/2005 od 27.01.2005. godine
Matični broj: 07725531
PIB: 100001046
Delatnost prema registraciji: 2020 Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
Lica ovlašćena za zastupanje:
  • Generalni direktor, dipl.ek. Dragan Nenadović
  • Izvršni direktor, dipl.inž. Slavica Peković