Inostrana tržišta

Kompanija GALENIKA-FITOFARMACIJA trenutno posluje u 28 zemalja, od kojih u 19 zemalja Evropske unije.

Porfolio naše kompanije se u ovom trenutku sastoji od 18 registrovanih proizvoda namenjenih za inostrana tržišta.

Formiranje registracione dokumentacije u skladu sa propisima koji važe u Evropskoj uniji je započeto još 2010. godine. Ovo je neophodni preduslov za ostvarenje strateškog cilja naše kompanije - održanja liderske pozicije na domaćem tržištu, ali i izlaska na veoma zahtevno tržište EU.

Nakon višegodišnjih ispitivanja karakteristika naših proizvoda (kao što su fizičko-hemijske osobine, efikasnost, ekotoksikološka svojstava i sl.), utvrđeno je da po pitanju kvaliteta zadovoljavaju najstrožije registracione kriterijume. Sva prethodno pomenuta ispitivanja su obavljena u državama članicama EU u kojima su registrovani proizvodi kako bi se utvrdio i potvrdio odgovarajući kvalitet. Nakon uloženih značajnih resursa (rada zaposlenih u kompaniji GALENIKA-FITOFARMACIJA, vremenskih i finansijskih), predati su registracioni dosijei nadležnim regulatornim telima EU, koje vrše procenu rezultata izvršenih ispitivanja i kvalitet proizvoda.

Konstantno radimo na razvoju svojih proizvoda za poljoprivrednike u Srbiji, a te proizvode istog kvaliteta plasiramo i na tržište Evropske unije. Namera nam je da osiguramo poljoprivrednicima u Srbiji i Evropi dostupne visokokvalitetne proizvode proizvedene u Srbiji.