Ratarstvo

21. juni 2024.

Krpelji i bubašvabe mogu ozbiljno da naruše zdravlje ljudi jer prenose različite bolesti. Evo kako da maksimalno uživate u svom domaćinstvu, bez neprijatnosti i straha od krpelja i bubašvaba.

20. juni 2024.

U peridu nakon žetve tvrdokorni korovi počinju sa intenzivnim rastom, cvetanjem i odbacivanjem semena, koja će završiti u zemljištu i kasnije praviti ozbiljnu konkurenciju posejanim usevima.

31. maj 2024.

Ekonomski najznačajnija bolest šećerne repe je pegavost lista (Cercospora beticola).

31. maj 2024.

Kako bi postigli visoke prinose uz dobru digestiju neophodno je primeniti kvalitetna i proverena sredstva za folijarnu ishranu biljaka šećerne repe.

29. april 2024.

Kako korovi neretko napreduju brže od kukuruza, mogu značajno da utiču na smanjenje prinosa kukuruza.

29. april 2024.

Kako korovi u ratarskim usevima značajno utiču na smanjenje prinosa i kvaliteta useva, veoma je važno suzbiti ih na vreme primenom kvalitetnih herbicida.

22. april 2024.

Soja predstavlja odličan predusev većini ratarskih kultura, a ne treba zanemariti ni njen značaj u poboljšanju strukture zemljišta.

19. april 2024.

Sa porastom temperature doći će do intenzivnog porasta kukuruza, ali i korova u kukuruzu!

18. april 2024.

U ovom trenutku pritisak korovskih biljaka na usev kukuruza izuzetno je visok, ali...

17. april 2024.

Zaštita klasa pšenice od prouzrokovača biljnih bolesti je neophodna mera u ratarstvu!

10. april 2024.

Porast temperature i kiša stvaraju povoljne uslove za razvoj i širenje prouzrokovača bolesti u usevu pšenice.

8. april 2024.

Značaj tretmana posle setve, a pre nicanja useva je višestruki.