Galenika Fitofarmacija | Ratarstvo

Ratarstvo

20. septembar 2022.

LG Armstrong spada u srednje rane sorte pšenice po dužini vegetacije. Poseduje srednje visoko stablo i dobro se bokori dok na polju deluje izrazito homogeno.

16. septembar 2022.

U prethodnom periodu nepovoljne vremenske prilike zahvatile su čitav region. Suša prisutna od maja meseca doprinela je značajnom smanjenju prinosa prolećnih kultura.

15. septembar 2022.

Sorta pšenice Aneri spada u srednje rane sorte po dužini vegetacije. Stablo je srednje visine i zbog toga je toleratna na poleganje, a klas je bez osja.

13. septembar 2022.

Avenue pripada grupi najranijih sorti pšenice na tržištu Srbije.

26. avgust 2022.

Optimalni rokovi za setvu ozme pšenice su pred nama. Odabirom kvalitetnog, deklarisanog semena činimo prvi korak ka visokom i stabilnom prinosu.

29. juli 2022.

Setva uljane repice je pred nama.

21. juli 2022.

Sa dolaskom leta dolaze i mnogi štetni insekti i pauci.

12. juli 2022.

Obilaskom sojišta, na lokalitetima sa malom količinom padavina, utvrđeno je prisustvo fitofagnih grinja.

7. juli 2022.

Kako sačuvati uskladišten kvalitet zrna pšenice i kukuruza?

24. juni 2022.

Obilaskom repišta utvrđeno je prisustvo bolesti na listovima šećerne repe (izraženiji simptomi utvrđeni su na parcelama u zalivnom sistemu).

21. juni 2022.

Nakon žetve strnih žita, potrebno je sačekati najpovoljniji trenutak za tretiranje
strništa radi efikasnog suzbijanja korovskih biljaka.

8. juni 2022.

Suzbijanje prouzrukovača pegavosti lista šećerne repe sprovodi se preventivnim tretmanima tokom intenzivnog porasta, a najkasnije po detekciji prvih simptoma.