Galenika Fitofarmacija | Ratarstvo

Ratarstvo

16. maj 2022.

Kada korovi u kukuruzu prerastu optimalnu fazu za tretman preparatima za zaštitu, njihovo suzbijanje je znatno otežano i stoga treba na vreme reagovati!

9. maj 2022.

Tretman klasa pšenice protiv bolesti predstavlja neophodnu meru zaštite i potrebno ga je obaviti na početku cvetanja kako bi sprečili gljivice da nanesu štetu.

29. april 2022.

Upotreba preparata za folijarnu ishranu biljaka zavisi od potrebe rataskih useva.

26. april 2022.

Lucerka je višegodišnja biljka koja se najčešće koristi za proizvodnju visoko kvalitetne stočne hrane i često je zastupljena ratarska kultura zbog svog visokog sadržaja proteina odlične svarljivosti.

20. april 2022.

Poslednjih godina soja predstavlja usev koji je u stalnom porastu, zauzimajući sve više obradivih površina.

18. april 2022.

S obzirom da je potražnja poslednjih godina značajno uvećana, važno je zaštiti usev od invazije korovskih biljaka adekvatnom upotrebom preparata radi postizanja visokog prinosa i kvaliteta zrna.

8. april 2022.

Izbor herbicida nakon nicanja kukuruza, zavisi prvenstveno od strukture i veličine korova, ali i od razvojne faze biljke, odnosno broja listova.

4. april 2022.

Gajenje šećerne repe je kompleksan posao i zahteva puno truda, znanja, ali i ulaganja.

31. mart 2022.

Poslednjih godina neretko se susrećemo sa povećanjem površina pod sojom.

25. mart 2022.

Uljana repica je u fazi intenzivnog porasta zbog čega je potrebno omogućiti što bolje uslove za njen dalji razvoj.

19. mart 2022.

Porast dnevnih temperatura doprinosi razvoju pšenice, ali ujedno dolazi i do intenzivnijeg razvoja korovskih biljaka, širenja bolesti i pojave štetnih insekata.