Ishrana biljaka

Aktivna materija
Primena
Aktivna materija
Opis
Proizvođač
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno tečno đubrivo sa aminokiselinama
Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno tečno đubrivo sa aminokiselinama
Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivna materija: NS
Prosto tečno azotno đubrivo sa sekundarnim elementom koje se primenjuje za folijarnu ishranu kultura koje zahtevaju veću količinu sumpora, na različitim tipovima zemljišta
Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivna materija: N, CaO, B, C
Organsko-neorgansko azotno tečno đubrivo za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: Farma-Chem S.A.
Aktivna materija: Cu
Rastvor đubriva sa bakrom za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: Farma-Chem S.A.
Aktivna materija: organska materija
Specijalno đubrivo koje sadrži biljne ekstrakte
Proizvođač: Farma-Chem S.A.
Aktivna materija: K
Specijalni proizvodi, primenjuje se za ishranu povrća na različitim tipovima zemljišta
Proizvođač: Farma-Chem S.A.
Aktivna materija: B
Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, bor etanol amin koje se koristi za prihranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim borom
Proizvođač: GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivna materija: Ca ili CaO
Neorgansko đubrivo sa sekundarnim elementima, koje se može koristiti u proizvodnji svih ratarsko-povrtarskih i voćarsko-vinogradarskih kultura na svim tipovima zemljišta
Proizvođač: GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivna materija: Zn
Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, suspenzija đubriva sa cinkom koje se primenjuje za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivna materija: N, CaO, MgO
Prosto tečno đubrivo sa dodatkom sekundarnog elemenata i mikroelemenata, koje se primenjuje za fertigaciju i folijarnu ishranu različitih kultura na različitim tipovima zemljišta
Proizvođač: GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivna materija: MgO
Neorgansko đubrivo sa sekundarnim elementima, suspenzija magnezijum hidroksida koji se koristi za prihranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim magnezijumom
Proizvođač: GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivna materija: Mn
Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, suspenzija đubriva sa manganom koje se koristi za ishranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim manganom
Proizvođač: GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivna materija: NPK
Složeno tečno NPK đubrivo sa mikroelementima koje se primenjuje za prihranu različitih biljnih vrsta povrća, voća, vinove loze i cveća, na različitim tipovima zemljišta
Proizvođač: GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivna materija: NK
Organsko-neorgansko tečno NK đubrivo sa sekundarnim elementima i mikroelementima
Proizvođač: GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivna materija: NK
Organsko-neorgansko tečno NK đubrivo sa sekundarnim elementima i mikroelementima
Proizvođač: GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivna materija: NK
Organsko-neorgansko tečno NK đubrivo sa sekundarnim elementima i mikroelementima
Proizvođač: GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikroelementima koje se koristi za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: K+N EFTHYMIADIS S.A., Grčka
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikroelementima koje se koristi za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: K+N EFTHYMIADIS S.A., Grčka
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto đubrivo sa sekundarnim elementima i mikroelementima
Proizvođač: Anorel NV, Belgija
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto đubrivo sa sekundarnim elementom i mikroelementima
Proizvođač: Anorel NV, Belgija
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto đubrivo sa sekundarnim elementom i mikroelementima
Proizvođač: Anorel NV, Belgija
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto đubrivo sa sekundarnim elementima i mikroelementima
Proizvođač: Anorel NV, Belgija
Aktivna materija: N, CaO
Neorgansko prosto čvrstvo azotno đubrivo sa sekundarnim elementom
Proizvođač: Nutrivival Products Nederland
Aktivna materija: MgO, S kao SO3
Neorgansko đubrivo sa sekundarnim elementima, magnezijum sulfat
Proizvođač: Nutrivival Products Nederland
Aktivna materija: NK
Neorgansko složeno čvrsto kompleksno NK đubrivo
Proizvođač: Nutrivival Products Nederland
Aktivna materija: K, S kao SO3
Neorgansko prosto čvrstvo kalijumovo đubrivo, kalijum sulfat
Proizvođač: Nutrivival Products Nederland
Aktivna materija: prirodni brasinolid
Specijalno đubrivo koje sadži biljne ekstrakte i druge ekstrakte (prirodni brasinolid)
Proizvođač: Chengdu NewSun Crop Science Co., Ltd., China