Ljudski resursi

S obzirom da je delatnost kojom se bavimo specifična i nedovoljno zastupljena u Srbiji, u kompaniji posvećujemo veliku pažnju svojim zaposlenima i njihovom stručnom usavršavanju. Proces kontinuiranog sticanja novih znanja se odvija kroz organizovanje raznih vrsta obuka i treninga, saradnju sa inostranim poslovnim partnerima, kao i sticanje formalnih stepena obrazovanja iz oblasti koje su od poslovnog interesa.

Kompanija je danas naročito ponosna na svoje zaposlene koji poseduju usko stručna i retka znanja iz različitih poslovnih oblasti, što nam daje osnov da budemo optimistični u pogledu ostvarenja svojih strategijskih ciljeva.

Danas kompanija broji 180 stručnih i posvećenih zaposlenih. Polovinu zaposlenih čine visokoobrazovani kadrovi. Pored toga što je najbrojnija, grupa visokoobrazovanih zaposlenih je istovremeno i najmlađa, sa prosečnom starošću od 42 godine. Negujemo praksu zapošljavanja mladih, talentovanih ljudi bez radnog iskustva u struci kojima se pruža mogućnost profesionalnog razvoja.


Kvalifikaciona struktura

Starosna struktura