Ratarstvo

Kraljevi njive: TALISMAN + PLAMEN

19. april 2024.

Rešenje za čistu njivu u ranim fazama porasta kukuruza!

Sa porastom temperature doći će do intenzivnog porasta kukuruza, ali i korova u kukuruzu!

Problematični korovi u kukuruzu u ovom periodu su divlji sirak iz rizoma, palamida, ambrozija, gorušica, čičak, tatula... Korovi brže napreduju od kukuruza i na taj način ugrožavaju dalji rast i razvoj mladih biljaka kukuruza, pa je veoma važno suzbiti korove na vreme!

Posebno brzo napreduje palamida kada krene u porast cvetnog stabla!

TALISMAN + PLAMEN

Rešenje za čistu njivu nakon nicanja kukuruza je dobro poznata kombinacija preparata TALISMAN + PLAMEN.

TALISMAN

TALISMAN

Rešenje za divlji sirak u usevu kukuruza!

suzbija divlji sirak iz rizoma, divlji sirak iz semena, proso korovsko, muhare, pepeljugu, tatulu, bulku, bocu, palamidu, poponac i mnoge druge korove u usevu kukuruza

savremena formulacija - koncentrovana uljna suspenzija, pa ga korovi veoma brzo i lako usvajaju preko lista i korena. Nekoliko dana nakon primene Talismana korov prestaje sa rastom i kompletno propada.

kada je kukuruz od 2-6 razvijenih listova, a korovi u fazi 2-6 listova

količina za jednokratnu primenu: 1,25 l/ha

količina za split aplikaciju: 0,5 l/ha + 0,75 l/ha

radi proširenja spektra delovanja na širokolisne korove TALISMAN se može mešati sa preparatima: PLAMEN, MONOSAN HERBI 500, GALBENON, SKAUT

karenca: obezbeđen vremenom primene

PLAMEN

PLAMEN

Efikasno suzbija širokolisne korove u usevu kukuruza!

suzbija ambroziju, štir, pepeljugu, bocu, dvornik, gorušicu, tatulu, palamidu, poponac, mlečike i mnoge druge širokolisne korove u usevu kukuruza

kada je kukuruz u fazi 5 listova, a korovi u fazi od kotiledona do 6 listova

izuzetno selektivan za kukuruz

mala količina primene: 0,5-0,7 l/ha

radi proširenja spektra delovanja preporučuje se mešanje sa preparatom TALISMAN

karenca: obezbeđen vremenom primene

može da se koristi i na nepoljoprivrednim površinama u količini 1,5 l/ha

TALISMAN + PLAMEN je efikasna, a ekonomična kombinacija za suzbijanje korova u usevu kukuruza! Ovu kombinaciju preparata koriste ratari u Srbiji, ali i širom Evrope !

Naši stručni saradnici za ratarstvo izradili su kompletan program zaštite i ishrane kukuruza. Program zaštite i ishrane kukuruza možete da pronađete OVDE.

Preparati su dostupni u poljoprivrednim apotekama širom zemlje! Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!