Ratarstvo

Savremena prihrana za ratarske useve

28. mart 2023.
Foligal Turbo

Foligal Turbo linija đubriva, predstavlja deo proizvodnog asortimana sredstava za ishranu biljaka Galenika-Fitofarmacije. Primenjuju se folijarno. Njihov kvalitet se ispoljava u vidu izvanredne disperzibilnosti u rastvoru, što obezbeđuje maksimalno iskorišćenje hraniva nakon aplikacije.

Folijarnom prihranom:

 • Lako se nadoknađuje nedostatak makro i mikro hranljivih elemenata.
 • Formira se balans esencijalnih elemenata u listu, čime se postiže maksimalni intenzitet fotosinteze.
 • Sadrži bioaktivne supstance koje utiču na razne fiziološke procese.
 • Poboljšava rast i razvoj korena, pa samim tim i maksimalno iskorišćavanje zemljišnih rezervi hrane.

Foligal Turbo K je specijalizovano tečno organsko-neorgansko đubrivo koje sadrži biostimulatore i neophodne makrohranljive elemente N i K, kao i helatizirane mikroelemente Mn i Zn, u obliku EDTA helata. Formulacija koja se nalazi u proizvodu je namenjena za prihranu različitih kultura, pre svega kukuruzu.

Foligal Turbo K Kukuruz

Upotrebom đubriva Foligal Turbo K u usevu kukuruza postižemo:

 • Ubrzan i uravnotežen porast
 • Sintezu hlorofila i ugljenih hidrata
 • Bolje iskorišćenje vode i hraniva iz zemljišta
 • Otpornost biljke na bolesti
 • Otpornost biljke na fiziološki stres
 • Veći prinos

Foligal Turbo P je tečno organsko-neorgansko đubrivo koje sadrži neophodne makrohranljive elemente N i K kao i kompleks mikroelemenata Cu, Mn, Zn koji su u helatnom obliku. Folijarno đubrivo je specijalizovano za ishranu strnih žita.

Foligal Turbo P Pšenica

Upotrebom đubriva Foligal Turbo P u usevu ozimih i jarih žita
postižemo:

 • Veći sadržaj proteina
 • Lakše prevazilaženje stresnih uslova
 • Brži porast biljaka
 • Otpornije biljke na bolesti
 • Veću specifičnu težinu zrna

Foligal Turbo S je tečno organsko-neorgansko đubrivo koje sadrži neophodne makrohranljive elemente N i K kao i helatizirane mikroelemente Zn i Mn. Đubrivo sadrži biostimulatore koji utiču na bolji razvoj biljaka soje i suncokreta.

Foligal Turbo S Soja i suncokret

Upotrebom đubriva Foligal Turbo S utičemo na:

 • Veći sadržaj proteina
 • Razvoj leguminoznih bakterija
 • Bolje iskorišćavanje hranljivih materija iz zemljišta
 • Veću nutritivnu vrednost
 • Otpornost biljke na bolesti

Prospekt možete pogledati/ preuzeti u formatu.