Galenika Fitofarmacija | Ratarstvo Single

Ratarstvo

Zaštita kukuruza od korova u kasnijim fazama razvoja sa folijarnom prihranom

16. maj 2022.

Kada korovi u kukuruzu prerastu optimalnu fazu za tretman preparatima za zaštitu, njihovo suzbijanje je znatno otežano i stoga treba na vreme reagovati!

Proverena, efikasna i ekonomična rešenja za suzbijanje korova u kukuruzu u kasnijim fazama porasta:

Talisman - primenjuje se u količini od 1,25 l/ha, kada su korovi u fazi 2-6 listova, a divlji sirak iz rizoma visine 15-20 cm.

Preparat Talisman se radi proširenja spektra delovanja na širokolisne korove može kombinovati sa preparatima Skaut ili Plamen!

Plamen se primenjuje u dozi od 0,7 l/ha, u fazi do 5. lista kukuruza.

Skaut se primenjuje u dozi od 0,25 l/ha, u fazi do 8. lista kukuruza.

Kukuruz
Kukuruz

Kako bi poboljšali prinos, kao i kvalitet zrna kukuruza GFF obezbedila je sledeće preparate:

  • Activeg vegetative
  • Foligal Cink 700
  • Soluveg 28:14:14+ME

Navedeni proizvodi su kompatibilni sa sredstvima za suzbijanje korova u kukuruzu.

Primer kombinacije za folijarni tretman kukuruza:

Talisman 1,25 l/ha
+
Skaut 0,25 l/ha
+
Activeg Vegetative 3 l/ha

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Detaljnije u prilogu