Fitofarmacija | Primena

Zaštita zasada šljive

15. juni 2020.

Nepovoljni meteorološki uslovi u prethodnom i narednom periodu stvaraju povoljne uslove za nastanak infekcija prouzrokovačima biljnih bolesti u zasadima šljiva. Kada govorimo o prouzrokovačima bolesti, mislimo pre svega na prouzrokovače šupljikavosti lista i truleži ploda.

Za njihovo suzbijanje stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje kombinaciju fungicida:

  • METOD 480 SC u koncentraciji 0,3 % + AKORD u koncentraciji 0,075 %.

U sledećem periodu sa porastom temperatura očekuje se pojačana aktivnost štetnih insekata, pa je preporuka proizvođačima šljive da obave tretman insekticidom:

  • POLUX u koncentraciji 0,05%.

Zbog nestabilnih vremenskih prilika i velikih kolebanja temperatura preporučujemo da prilikom zaštite zasada šljive primenite i folijarno đubrivo sa aminokiselinama ACTIVEG 12:4:6+0,2MgO+ME u količini 3-5 l/ha u kombinaciji sa đubrivom FOLIGAL KALCIJUM u količini 3-5 l/ha, za bolju čvrstoću plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!