Opšte

Zaštita semena od štetočina uslov za maksimalan prinos i kvalitet ploda

10. februar 2021.

Za ostvarivanje što većih i kvalitetnijih prinosa, potrebno je zaštititi seme na adekvatan način. Seme može biti napadnuto štetočinama od momenta setve, te je važno preduzeti potrebne mere prilikom polaganja semena u zemljište. Štetni insekti mogu izazvati velike materijalne gubitke na usevima kukuruza, šećerne repe, suncokreta, šargarepe, peršuna, celera i paštrnaka.

Koji su najčešći štetni insekti koji napadaju semena ovih biljaka?

Naročito rasprostranjen insekt kod nas je skočibuba, a njene larve (žičnjaci) izazivaju velike štete na svim navedenim kulturama. Opasnost predstavlja za seme koje je nabubrilo i klija, ali i za mlade biljke čijim se podzemnim delovima hrane i uzrokuju uvenuće istih.

Kada se u zemlji nalazi samo seme ili mlada biljka, to predstavlja jedinu hranu za ove štetočine. One dovode do smanjenja procenta rodnosti, a izazivaju i oštećenja i propadanja mladih biljaka. Najčešće jaja polažu na zemljišta sa niskom i gustom vegetacijom, jer se u tim uslovima dešavaju manje promene temperature i adekvatna je vlažnost prizemnog sloja zemljišta.

Larva gundelja (grčica) može biti pogubna za šećernu repu i kukuruz. Ona počinje sa ishranom kada temperatura zemljišta dostigne od 8 do 10 stepeni. Ove štetočine koje izazivaju postepeno sušenje biljaka i njihov zaostatak se moraju suzbijati pre ili u toku setve jer kasnije, u daljim fazama, to nije moguće učiniti.

Setva
Setva

TEKTON do brzog i efikasnog suzbijanja štetočina

Insekticid TEKTON lako i efikasno suzbija ove insekte i na taj način obezbeđuje neometano klijanje semena i napredovanje mladih biljaka navedenih ratarskih i povrtarskih kultura.

TektonOdmah nakon toga što dođe u dodir sa ovim insekticidom, larva prestaje sa ishranom delovima biljaka, jer su posle svega par minuta one onesposobljene. Karakteristika TEKTON insekticida je brzo delovanje na nervni sistem štetočina koje nakon kontakta sa ovim preparatom imaju nekontrolisane i nekoordinirane pokrete, parališu se i na kraju uginu.

TEKTON ima inhalaciono, kontaktno i digestivno dejstvo na larve skočibuba i grčica čime omogućuje dug vremenski period zaštite semena u koje bi se u protivnom larve ubušivale, klijanica i mladih biljčica čijim se podzenim delovima hrane.

Posebno se ističe inhalaciono dejstvo njegove aktivne materije Teflutrin, odnosno sposobnost otpuštanja ove aktivne materije u vidu isparenja u okolno zemljište. Skočibube koje se iz dubljih slojeva kreću ka korenu mlade biljke moraju proći kroz gasovitu barijeru koju proizvodi ovaj insekticid i unose ga u organizam procesom disanja.

Ovaj preparat je praktično nerastvorljiv u vodi, pa nema opasnosti od njegovog spiranja i gubitka aktivne materije usled razblaživanja.

Količina primenjenog insekticida TEKTON kod kukuruza, suncokreta, mrkve, peršuna, celera i paštrnaka iznosi 7-10 kg/ha, a upotrebljava se istovremeno sa setvom, u zonu reda gajene biljke. Kod šećerne repe količina preparata iznosi 5 kg/ha, a vreme i način primene su isti kao kod ostalih kultura, to jest istovremeno sa setvom, u zonu reda gajene biljke.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama.

Pogledajte/ preuzmite prospekt TEKTON u formatu.