Galenika Fitofarmacija | Ratarstvo Single

Ratarstvo

Novo: Biostimulator dobijen od morskih algi za prihranu ratarskih useva

3. juni 2022.

Šta je Toggle?

U savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji biostimulatori zauzimaju sve značajnije mesto, odnosno preparati koji stimulišu fiziološki razvoj biljaka i utiču na povećanje prinosa gajenih biljaka. Preparat Toggle je biostimulator koji ne pripada grupi aminokiselina i namenjen je za primenu u ratarskim usevima. Nastao je ekstrakcijom sadržaja ćelija morskih algi (Ascophyllum nodosum). Ascophyllum nodosum raste na površini morskih stena i grebena severnih mora.

Prihrana ratarskih useva
Prihrana ratarskih useva

Preparat Toggle nastaje dvostrukom filtracijom morskih algi. Sadržaj ćelijskog soka nakon filtracije ostaje biološki aktivan i visoke koncentracije. U preparatu Toggle, u samom ekstraktu, zastupljena je najveća koncentracija ćelijskog soka algi, ali sa minimalnim stepenom promene korisnih sadržaja. Upravo zbog svojih karakteristika Toggle je vodeći predstavnik inovativnih preparata na tržištu.

  • doza primene 1,5-2,5 l/ha
  • može se primeniti u svim ratarskim kulturama
  • primenjuje se u folijarnim tretmanima

Kada primeniti Toggle?

Toggle se primenjuje preventivno, tokom intenzivnog porasta useva, a važno je i napomenuti da ne treba čekati da nastanu negativni uslovi spoljne sredine. Pravo delovanje preparata Toogle ispoljava se nakon 14 do 21 dan. Toggle pripada preparatima koji potpomažu gajenim biljkama da iskažu svoj genetski potencijal i omogućava usevu da bude na maksimumu svog proizvodnog kapaciteta.

Preparat se koristi u cilju zaštite i ishrane biljaka
(povećava otpornost na prouzrokovače biljnih bolesti i podstiče biljku na kvalitetniji vegetativni porast normalizujući fiziološke procese unutar biljke).

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!