Ratarstvo

Kako da zaštitite šećernu repu od prouzrokovača pegavosti lista i štetnih insekata?

31. maj 2024.

Ekonomski najznačajnija bolest šećerne repe je pegavost lista (Cercospora beticola). Razvoju bolesti pogoduju smena sunčanih i kišnih dana, obilne padavine i povećana vlažnost vazduha - vremenski uslovi karakteristični za ovaj period godine!

Šećerna repa

Poznato je da Cercospora beticola može smanjiti prinos i do 50%, a sadržaj šećera 1-2%.

Karakteristični simptomi su sivo-smeđe pege, oivičene crveno-smeđim obodom. Napadnuti listovi suše se i propadaju, te biljka formira nove listove koji ponovo obole i suše se. Šećerna repa troši hranljive materije u procesu stalnog formiranja novog lišća, nakon čega koren ostaje sitan i sa malo šećera.

Strategija suzbijanja prouzrukovača pegavosti lista šećerne repe sprovodi se preventivnim tretmanima, a najkasnije po detekciji prvih simptoma zbog čega je neophodan detaljan pregled useva.

Šećerna repa

Efikasna rešenja za suzbijanje najznačajnijih bolesti šećerne repe

GALOKSID je nesistemični preventivni fungicid i baktericid, namenjen za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe. U svom sastavu sadrži bakar iz bakar-hidroksida (500 g/kg preparata). Primenjuje se preventivno, pre ostvarivanja uslova za pojavu ili širenje oboljenja, i kurativno po pojavi prvih simptoma bolesti.

DUPLEX PRO je sistemični fungicid sa snagom dve aktivne materije - protiokonazol i azoksistrobin, a koje imaju jako fungicidno delovanje i efikasno suzbijaju patogene pegavosti lista šećerne repe.

PYLON je sistemični fungicid koji postiže visoku efikasnost ukoliko se primenjuje preventivno, pre nastanka infekcije. Ne postoji rizik od spiranja kišom, jer se preparat brzo apsorbuje vegetativnim delovima biljke.

SEKVENCA je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Poseduje mogućnost najdužeg perioda postinfekcione primene od svih triazola.

Navedeni fungicidi nalaze se u preporučenom programu zaštite šećerne repe kompanije SUNOKO!

Štetni insekti mogu značajno uticati na kvalitet i prinos šećerne repe. U tu svrhu preporučujemo proizvode CIPKORD 20 EC i KOZAK

Okvašivači imaju ogroman značaj u tretmanima šećerne repe, jer smanjuju površinski napon vode i poboljšavaju efikasnost preparata! Naša preporuka je okvašivač Nu Film 17.

Kako povećati prinos i digestiju šećerne repe?

Kako bi postigli visoke prinose uz dobru digestiju neophodno je primeniti kvalitetna i proverena sredstva za folijarnu ishranu biljaka šećerne repe.

Foligal Feed BOR 150 poboljšava oplodnju i otklanja nedostatak bora u biljci. Utiče na povećanu digestiju i povećava otpornost biljaka na truljenje centralnog dela korena. Visoka koncentracija bora, koji ulazi u sastav preparata, prisutna je u organskom lako dostupnom kompleksu, koji se brzo usvaja i transportuje unutar biljke šećerne repe.

Šećerna repa

Kako da uočite nedostatak bora kod šećerne repe?

Nedostatak bora može se uočiti po propadanju centralnog dela rozete počevši od najmlađih listova, kao i na lisnim drškama starijeg lišća, gde se uočavaju braon pege, koje vode ka korenu. Kasnije i koren biva zahvaćen spuštanjem bolesti sa lisnih drški, preko centralnog dela rozete i na kraju dolazi do propadanja cele biljke.

ACTIVEG VEGETATIVE utiče na povećanje prinosa šećerne repe. Nakon primene proizvoda ubrzava se proces fotosinteze, što rezultira povećanim prinosom.

ACTIVEG VEGETATIVE sadrži aminokiselinski kompleks sa NPK hranivima za intenzivni vegetativni porast, kao i smanjenje stresa usled nepovoljnih uslova sredine.

ACTIVEG GOLD je visoko kvalitetno folijarno đubrivo sa NPK hranivima i aminokiselinama. U proizvodu je povećan sadržaj kalijuma koji je odgovoran za visok prinos šećerne repe. Aminokiseline utiču na smanjenje posledica stresa na biljkama šećerne repe.

Stres stvaraju nepovoljni vremenski uslovi izazvani visokom ili niskom temperaturom, vodni deficit, pojava biljnih bolesti, napad štetočina i slično.

Navedene preparate potražite u poljoprivrednim apotekama. Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama.