Ratarstvo

Pravi izbor hibrida uljane repice - LG ARCHITECT i LG ABSOLUT

29. juli 2022.

Setva uljane repice je pred nama. Nakon završene žetve strnih žita, vreme je i za odabir najkvalitetnjih hibrida repice! Usled nedovoljne količine padavina, očekuje se težak period pripreme terena, a nakon toga i setva ovog useva. Izborom kvalitetnog semena na dobrom smo putu ka ostvarenju odličnog prinosa. Kako bi osigurali visoke prinose neophodno je, pre svega, ispoštovati plodored. Odličan predusev su strna žita. Ukoliko je moguće treba izbeći setvu uljane repice na parcelama gde je kao predusev bio suncokret, soja ili lucerka. Preporuka svakog ozbiljnog proizvođača je duboko oranje uz redovnu meru đubrenja parcela mineralnim đubrivom. Nakon toga, predstoji nam i zatvaranje brazdi, ukoliko je potrebno, uraditi i više prohoda setvospremačem, kako bi struktura zemljišta bila što kvalitetnija. Ovakvim načinom pripreme terena, poravnali smo parcelu, obezbedili ujednačeno nicanje uljane repice, a istovremeno uništili i iznikli korov.

Uljana repica

Ukoliko nam vremenski uslovi dozvole, optimalni rok za setvu setvu uljane repice (jedan od najvažnijih faktora prinosa) je u periodu od 01. do 20. septembra, mada se poslednjih godina setveni rok sve češće pomera, usled aktuelnih klimatskih promena i nedostatka padavina.

Baš kao i kod svih ostalih gajenih useva, nakon setve i nicanja useva, svu pažnju potrebno je usmeriti ka zaštiti useva uljane repice od korova, bolesti i štetočina. Nakon svega, kvalitet, kao i visok prinos zagarantovan je.

Galenika-Fitofarmacija kao odgovorna kompanija, svojim proizvođačima obezbedila je najkvalitetnije hibride uljane repice.

LG ARCHITECT

 • stabilan i proveren hibrid sa visokim potencijalom prinosa
 • formira snažno stablo, tolerantno na poleganje
 • poseduje tolerantost na pucanje mahuna
 • odlično prezimljava
 • dobro se grana
 • poseduje otpornost na TuYV (turnip yellow virus)
 • tolerantnost na Phomu.

LG ABSOLUT

 • poseduje visok potencijal prinosa
 • ima brz početni porast
 • formira visoko i snažno stablo
 • poseduje tolerantnost na pucanje mahuna,
 • poseduje otpornost na TuYV (turnip yellow virus)
 • tolerantnost na Phomu
 • u godinama sa kasnjim setvama, lako dostiže optimalne uslove za prezimljavanje.