Ratarstvo

Rafal 120 efikasno suzbija uskolisne korove u ratarskim usevima (suncokret, soja, šećerna repa i lucerka)

19. maj 2023.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u usevima suncokreta, soje, šećerne repe i lucerke kompanija Galenika-Fitofarmacija obezbedila je provereno i efikasno rešenje Rafal 120.

Rafal 120 spada među najselektivnije proizvode namenjene za suzbijanje uskolisnih korova. Odlikuje ga visoka efikasnost, brzo usvajanje i translokacija. Suzbija sve najznačajnije uskolisne korovske vrste kao što su: svračica, proso, muhar, sirak iz rizoma, pirevina...

  • aktivna materija: kletodim
  • doza primene preparata: 1,5-2 l/ha
Rafal 120
Rafal 120

Uz primenu preparata za suzbijanje uskolisnih korova preporučujemo upotrebu proizvoda za folijarnu prihranu useva kako bi ostvarili bolji prinos. Za tu namenu preporučujemo proizvod Foligal Turbo S.

Foligal Turbo S je novo folijarno đubrivo obogaćeno jedinstvenim kompleksom biostimulatora uz poseban odnos azota, kalijuma, mangana, molibdena, cinka uz dodatak organske materije. Preporučena doza primene iznosi 2-3 l/ha.

Rafal 120
Rafal 120

Glavne prednosti primene Foligal Turbo S folijarnog đubriva:

  • ubrzan i uravnotežen porast useva
  • potpomaže boljem iskorišćenju vode i hraniva iz zemljišta
  • povećava otpornost biljaka
  • povećava otpornost biljkaka na fiziološki stres
  • osigurava veći prinos

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!