Galenika Fitofarmacija | Ratarstvo Single

Ratarstvo

Setva uljane repice i period nakon setve

29. septembar 2021.

Ove sezone svedoci smo nepovoljnih vremenskih prilika koje su zahvatile čitav region. Period pripreme terena i setva uljane repice polako odmiču, donoseći nam i nove izazove. Obilaskom parcela možemo primetiti da se prve setve uljane repice nalaze u fazi nicanja. Kišni period koji je iza nas, omogućio je dobru pripremu zemljišta, ali ono što nam ostaje jeste nada da će do novih padavina doći uskoro i doprineti kontinuiranom rastu biljaka nakon nicanja.

Višegodišnje iskustvo nas podseća na probleme koji nas prate u proizvodnji uljane repice u jesenjem periodu. Nakon nicanja gajenog useva počinje i nicanje uskolisnih korovskih biljaka, a to su u ovom slučaju često biljke pšenice ili ječma, jer su to najčešći predusevi ove kulture. Suzbijanje uskolisnih korova moramo uraditi na vreme, kako bi i efekat tretiranja bio što uspešniji. Globus EC je visoko efikasan herbicid za uspešno suzbijanje svih uskolisnih korova.

Širokolisni korovi u uljanoj repici predstavljaju sve veći problem, jer takvi korovi imaju brži porast i u uslovima gde nemamo optimalan sklop biljaka, korov neretko uguši i sam usev uljane repice. Lontrel 100 ili Pikogal plus uspešno suzbijaju najtvrdokornije širokolisne korove kao što su palamida, tatula, pepeljuga, i mnoge druge.

Osim opasnosti od korova, mlade biljke uljane repice ugrožavaju i štetni insekti. Period toplog vremena povećava opasnost od pojave štetnih insekata. Kako bi sprečili štetne insekte da nanesu štetu uljanoj repici potrebno je redovno obilazati parcele i pratiti pojavu. Ukoliko primetimo pojavu i oštećenja na mladim biljkama uljane repice neophodna je primena insekticida.

Štetni insekti na uljanoj repici
Štetni insekti na uljanoj repici
Štetni insekti na uljanoj repici

Štetni insekti koji se hrane uljanom repicom u toku jeseni:

  • Repičina lisna osa - (Athalia colibri), je najvažnija štetočina uljane repice. Štetu pravi u jesen kada su mlade biljke uljane repice najosetljivije. Suvo i toplo vreme pogoduju razvoju repičine lisne ose. Repičina lisna osa dužine je oko 8 mm, a štete nanosi pagusenica. Najveću opasnost po uljanu repicu predstavljaju upravo pagusenice, koje su proždrljive. Poznato je da u pojedinim godinama, za kratko vreme može uništiti lisnu masu i izazvati golobrst. Usled jačeg napada ove štetočine od lista ostane samo glavna nervatura. Suzbijanje repičine lisne ose započinjemo kada je prisutna jedna gusenica po biljci.
  • Buvači - Phyllotreta spp. (buvači kupusnjača) i Psylliodes chrysocephala (crvenoglavi repičin buvač). Buvačima pogoduje period dugog i toplog vremena. U takvim uslovima su veoma aktivni i prave značajne štete. Buvači rupičasto izgrizaju list i kotiledone, a mlade tek iznikle biljke mogu uvenuti nakon napada. Štete od buvača mogu značajno uticati na smanjenje prinosa uljane repice. Ženke crvenoglavog repičinog buvača polažu jaja u zemljište, u blizini biljaka, a nakon piljenja larva se ubušuje u stablo uljane repice. Larve se hrane unutar stabla biljaka i mogu uzrokovati značajnije štete. Za crvenoglavog buvača prag štetnosti je više od 2 jedinke po metru kvadratnom.

Za efikasno suzbijanje štetnih insekata u usevu uljane repice, kompanija Galenika-Fitofarmacija preporučuje insekticid Polux.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!