Ratarstvo

Koji tretman predstavlja dobitnu kombinaciju za suzbijanje korova u kukuruzu i suncokretu posle setve, a pre nicanja useva?

28. februar 2024.

Budite korak ispred korova, jer cilj je na početku!

Bliži se setva kukruza i suncokreta, a korovske biljke koje su prisutne na njivama svake godine uzrokuju velike štete jer koriste hraniva iz zemljišta, ometaju rast i razvoj biljke i utiču na smanjenje prinosa.

Da bi obezbedili siguran prinos, potrebno je primeniti zaštitu od samog početka, odnosno posle setve, a pre nicanja useva.

Basar + Rezon

Suzbijanje korova mora početi na vreme!

Praksa je pokazala smanjenu osetiljivost svih herbicida za suzbijanje sirka u kukuruzu, a na pojedinim lokalitetima utvrđena je i rezistencija. Kako bismo rešili problem rezistentnosti korova, potrebno je njihovo dobro poznavanje i primena zemljišnog tretmana posle setve, a pre nicanja, za zaštitu protiv semenskog sirka i drugih uskolisnih i širokolišnih korova u kukuruzu.

Što se tiče proizvođača suncokreta, njima je dobro poznata osetljivost useva na prisustvo korova, a manje zakorovljene parcele su uvek prednost.

Koje su prednosti primene zemljišnog tretmana posle setve, a pre nicanja useva?

  • Nicanje useva bez ili uz redukovano prisustvo korova
  • Manje su mogućnosti prerastanja korova za suzbijanje u post-em (folijarnom) tretmanu
  • Smanjivanje potencijala prisustva korovskih vrsta - "čišćenje" njive
  • Dobra strategija u borbi protiv pojave rezistentnosti korova
  • Efikasno delovanje na jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove.

Koje je kvalitetno i ekonomično rešenje za suzbijanje korova u kukuruzu i suncokretu?

  • Basar (1,5 l/ha) + Rezon (1,5-2 l/ha) = kukuruz
  • Basar (1,2 l/ha) + Rezon (1,5 l/ha) = suncokret

BASAR - suzbija jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove. Odlično delovanje pokazuje u suzbijanju divljeg sirka iz semena, prosa, ali i štireva i tušteva. Zahvaljujući svom sastavu, obezbeđuje dugo rezidualno delovanje na korovske vrste.

REZON - suzbija jednogodišnje širokolisne korove. Korovi preparat usvajaju korenom i translociraju u stablo i listove. Uspešno suzbija i redukuje pojavu mnogih korovski vrsta, od kojih se neki smatraju veoma "agresivnim" korovima: ambrozija, štirevi, pepeljuge, gorušica, mrtva kopriva i drugi.

Budite brži od korova!

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Pogledajte/ preuzmite prospekt Basara i Rezona u formatu.