Ratarstvo

Suzbijanje štetnih insekata u strnim žitima u jesenjem periodu

27. oktobar 2023.

Usled globalnog porasta temperature i aktuelnih vremenskih prilika, problemi u zaštiti strnih žita postaju sve veći. Jesenji period obeležava povećano prisustvo biljnih vašiju i cikada. Suzbijanje štetnih insekata neophodano je kako bi sprečili vektore (biljne vaši i cikade) da naprave štete na ozimim usevima pšenice i ječma. Suzbijanje štetnih insekata obavezano je na svim površinama gde je premašen prag štetnosti. Poznato je da su pomenuti insekti prenosioci opasnih virusnih oboljenja koje dovode do značajnog smanjenja prinosa.

Štete koje nastaju mogu biti direktne - isisavanjem biljnih sokova iz tkiva; ili indirektne - pomenuti štetni insekti su prenosioci opasnih virusnih oboljenja. Biljne vaši i cikade prenosioci su bolesti kao što su: žuta patuljavost ječma koju prouzrokuje virus Barley Yellow Dworf i patuljavosti pšenice koju prouzrokuje virus Wheat Dwarf.

štetni insekti
štetni insekti

Štete nastaju u jesen, tokom toplih jesenjih dana. Pomenuti insekti prvo naseljavaju žita koja su ranije posejana i koja su prvo ponikla, nakon čega zahvataju i ostale površine. Zaražene biljke nižeg su porasta, zakržljale, hlorotične i često žbunastog oblika. Kao ishod prisustva virusa u biljkama, imamo umanjen prinos i zrna lošeg kvaliteta.

Preporuka je da se obiđu usevi i ukoliko na 10% izniklih biljaka primetite prisustvo štetnih insekata (biljne vaši i cikade) neophodno je uraditi tretman. Za tu namenu preporučujemo preparat Polux - kontaktni i digestivni insekticid, širokog spektra delovanja. Polux odlikuje brzo delovanje na ciljane štetočine. Preporuka je da tretman preparatom Polux obavite u najtoplijem delu dana.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!