Galenika Fitofarmacija | Ratarstvo Single

Ratarstvo

Suzbijanje uskolisnih (travnih) korova u suncokretu, soji i šećernoj repi

23. maj 2022.

U gajenim ratarskim usevima, uskolisni korovi najagresivniji su u maju mesecu sa porastom temperature, a najosetljiviji su na delovanje herbicida kada su visine 10-15 cm. U kasnijim fazama razvoja njihovo suzbijanje je znatno otežano sa povećanim negativnim uticajem na gajenu biljku čiji će prinos biti niži, a kvalitet zrna lošiji ukoliko korove ne suzbijemo pravovremeno.

Suzbijanje travnih korova u širokolisnim usevima
Suzbijanje travnih korova u širokolisnim usevima
Suzbijanje travnih korova u širokolisnim usevima

Primer efikasnog rešenja za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u usevima soje, suncokreta i šećerne repe:

Rafal 120 1,5-2 l/ha
ili
Spektrum 1,3 l/ha
ili
Globus EC 2 l/ha
+
Toggle 2 l/ha

Navedeni herbicidi spadaju u grupu veoma selektivnih preparata za gajene kulture u kojima se primenjuju koje odlikuje visoka efikasnost, brzo usvajanje i translokacija.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Detaljnije u prilogu