Ratarstvo

Totalni herbicid: Kako smanjiti potencijal divljeg sirka i drugih korova?

20. juni 2024.

Ove godine žetva je itekako poranila! U peridu nakon žetve tvrdokorni korovi počinju sa intenzivnim rastom, cvetanjem i odbacivanjem semena, koja će završiti u zemljištu i kasnije praviti ozbiljnu konkurenciju posejanim usevima. Dobra vest je da cvetanje i formiranje korova možemo sprečiti primenom totalnog herbicida GLIFOL.

Suzbijanje korova na strništu

GLIFOL se proizvodi od najkvalitetnije sirovine, koja predstavlja organsko jedinjenje koje biljka najlakše usvaja i transportuje do rizoma i vršnih tačaka porasta. Na taj način efikasno i brzo suzbija korovske biljke.

GLIFOL sadrži i kvalitetan okvašivač, koji sprečava spiranje kišom i dodatno olakšava usvajanje herbicida.

Korove tretiramo GLIFOLOM u fazi intenzivnog porasta, a najbolji efekat postiže se tretiranjem korova visine 15-30 cm.

Preporuka je da se GLIFOL primeni u popodnevnim ili večernjim časovima, kada je niža temperatura i kada biljke otvaraju stome, pa je delovanje totalnog herbicida bolje!

Količina primene:

  • osetljivi korovi 3-5 l/ha
  • tvrdokorni korovi 6-8 l/ha

GLIFOL smanjuje potencijal divljeg sirka

Pojava smanjene osetljivosti divljeg sirka na herbicide iz grupe sulfonilurea je sve češći problem koji imaju ratari! Pojava takvog sirka značajno utiče na smanjenje prinosa, a može da dovede i do totalnog propadanja useva.

Glifol

Primenom herbicida GLIFOL na strništima suzbijamo divlji sirak iz semena i divlji sirak iz rizoma i smanjujemo populaciju za naredne godine i useve. Tretiranjem strništa totalnim herbicidom učestvujemo u antirezistentnoj strategiji.

Praksa je pokazala da divlji sirak tretiramo totalnim herbicidom GLIFOL kada je visine oko 15 cm (pre metličenja).

Značaj primene totalnog herbicida GLIFOL

GLIFOL je totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama. Reč je o neselektivnom, sistemičnom herbicidu koji se primenjuje folijarno i usvaja kutikulom.

Sadrži aktivnu supstancu glifosat-IPA so, po kojoj je i dobio naziv.

Glifol

Primenom totalnog herbicida GLIFOL na strništima:

  • Umanjujete potencijal korova u narednim godinama
  • Sprečavate ili umanjujete pojavu smanjene osetljivosti korova na herbicide
  • Efikasno suzbijate jednogodišnje i višegodišnje korove
  • Značajno smanjujete potencijal divljeg sirka iz semena i divljeg sirka iz rizoma

Ovde možete da pronađete više informacija o preparatu GLIFOL.

Preparat GLIFOL potražite u poljoprivrednim apotekama. Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama.